پژوهه اصول انتخاب موضوع پایان نامه - پژوهه
اصول انتخاب موضوع پایان نامه

مهمترین منابع برای انتخاب موضوع پایان نامه

مهمترین منابع برای انتخاب موضوع پایان نامه عبارتند از:

۱) استفاده از تجارب شخص.

۲) ارتباط با دانشمندان و اساتید به نام در داخل و خارج از کشور.

۳) استفاده از کتب تخصصی لاتین و مقالات معتبر و به روز.

۴) مقالات علمی –پژوهشی  فارسی.

۵) اولویت های پژوهشی دولت ها ، دانشگاه ها،شرکت ها و موسسات خصوصی.

۶) شرکت در جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری.

۷) فیلم های مستند و شبکه های خبری.

۸) اولویت های پژوهشی انجمن های علمی داخلی و خارجی.

۹) نگاه به محورهای کنفرانس ها و همایش هاو سمینارها.

۱۰) ایده گرفتن، خودیادگیری و فرایند آموزش از طریق اینترنت.

title-thesis

در انتخاب موضوع پایان نامه چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

اهمیت موضوع پایان نامه: هر موضوع و مسأله را به صرف اینکه قابل تحقیق می باشد ، نباید مورد بررسی قرار داد . در انتخاب موضوع پایان نامه باید به اهمیت مسأله مورد نظر توجه داشت ، تا اگر واجد ارزش و اهمیت کافی نیست ، برای آن وقت و بودجه بدون جهت تلف نگردد .

هدف انتخاب موضوع پایان نامه: در شروع به کار پایان نامه، قبل از هر گونه مطالعه باید هدف محقق از مسأله ای که برای مطالعه انتخاب کرده است روشن باشد . بی هدفی موضوع پایان نامه موجب خواهد شد که پس از پایان کار پایان نامه ، از نتیجه ای که بدست آمده است رضایت نداشته باشیم.

امکان سنجی پایان نامه : انجام یک پایان نامه نسبتاً بدون عیب و نقص و رسیدن به اهداف اصلی درصورتی میسر خواهد بود که انجام دهنده پایان نامه، امکانات مورد نیاز برای انجام پایان نامه پیرامون مسأله مورد نظر را در اختیار داشته باشد .

توجه به عواملی چند ، قبل از هر نوع مطالعه ای به بررسی امکانات مطالعه کمک مؤثری خواهد کرد.

وجود فرهنگ تحقیق – فرهنگ جامعه / سازمان در سطحی باید باشد که برای کارهای تحقیقاتی ارزش و اعتبار قائل شود تا افراد به انجام امور تحقیقاتی بر انگیخته شوند.

فراهم بودن اطلاعات مورد نیاز پایان نامه : اطلاعات مورد نیاز برای انجام پایان نامه نیز باید فراهم باشد . چه بسا دیده شده است که موضوعی برای پایان نامه انتخاب گردیده است که مطالعه آن اهمیت و ارزش زیاد دارد ، بودجه کافی دردست است ، و نیروی انسانی لازم نیز در اختیار محقق قرار گرفته است ؛ ولی امکانی برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز وجود ندارد . این اطلاعات ممکن است جنبه کاملاً شخصی و محرمانه داشته باشد که نتوان آنها را از طریق مشاهده و مصاحبه بدست آورد و یا گروه مورد مطالعه کسانی باشند که اطلاعات مورد نظر را نداشته باشند.

فراهم بودن بودجه کافی : در زمان برآورد بودجه باید تمام جوانب کار و مشکلاتی که در حین نوشتن و انجام پایان نامه پیش خواهد آمد مورد توجه قرار گیرد . این مشکل درصورتیکه بدان توجه کافی نشود به دو نحو امکان مطالعه مسأله مورد نظر را محدود می کند . اولاً ، ممکن است در اثر برآورد غلط ، بودجه تخصیص یافته به امر پایان نامه تکافوی مخارج لازم را نکند ؛ و درثانی ، امکان دارد که پیش بینی مخارج به صورت صحیحی انجام شده باشد ، ولی مسائل و حوادث غیر منتظره ای در راه تحقیق و پایان نامه پیش آید که متضمن مخارج اضافی باشد . هریک از این علل دوگانه کافی است که انجام مطالعه مورد نظر را غیر ممکن سازد .

فراهم بودن نیروی انسانی لازم : برآورد نیروی انسانی موردنیاز از مهمترین مسائلی است که انجام دهنده پایان نامه باید به آن توجه داشته باشد . دراین مورد نیز ، باید به دو عامل توجه داشت : اولاً ، نیروی انسانی ( انجام دهنده ها ) به حد کافی در اختیار باشد ؛ ثانیاً ، این افراد باید تحت آموزش قرارگیرند و شرایط لازم را کسب کنند . به صرف داشتن تعداد کافی افراد ، نمی توان به حصول نتیجه مطلوب در پایان نامه مورد نظر ، اطمینان داشت . این افراد باید شایستگی لازم را در مورد کاری که به آنها واگذار خواهد شد داشته  و آموزش کافی نیز دیده باشند.

فراهم بودن وسایل پایان نامه : برای انجام پایان نامه محقق به حداقل وسایلی نیازمند است که این وسایل ممکن است وسائط نقلیه، نقشه جغرافیایی ، کتب ، آرشیو ، پرسشنامه و…. باشد . فقدان این وسایل – که بسته به نوع کار پایان نامه ممکن است این وسایل نیز مختلف باشد – حتی اگر کار رسیدن به نتایج مورد نظر را غیر ممکن نسازد ، موانع و مشکلاتی ایجاد می کند که انجام کار را به تعویق می اندازد و یا مانع رسیدن محقق به کلیه اهداف مطلوب او می شود.

عامل زمان : مسأله زمانی یکی از مهمترین مسائلی است که محقق باید با توجه به آن برنامه پایان نامه خویش را به انجام رساند . این محقق اگر دانشجو است باید سعی نماید تا در موعد مقرر کار پایان نامه خویش را به انجام رساند. در غیر اینصورت، اگرچه زحماتی هم کشیده باشد و کار جالبی نیز ارایه کند، نتیجه زحمات خویش را بدست نخواهد آورد. در مواردی نیز ، غالباً برای حل مشکلی که جنبه فوریت دارد دست به تحقیق و مطالعه می زنند و اگر بنا باشد که بدون توجه به عامل زمان ، کار پایان نامه را ادامه دهند ممکن است زمانی به نتیجه برسند که چندان مفید فایده نباشد . برای مثال ، بیماری جاروک (آفت درختان لیمو امانی در جنوب ) . اگر بنا باشد که به عامل زمان در این مورد بی توجه باشیم ، نه تنها نتیجه ای از مطالعات انجام شده نخواهیم گرفت ، بلکه ممکن است تعداد زیادی ازمردم مملکت را نیز قربانی این تأخیر و تعلل کنیم.

عامل مکان : محقق باید توجه داشته باشد که مکان انتخاب شده برای کار تحقیق ، مکانی است مناسب ، و می توان در شرایطی سهل و آسان کار پایان نامه را شروع نمود و به انجام رسانید . همچنین از بین مکان هایی که برای تحقیق مسأله مورد نظر مناسب تشخیص داده می شود باید آن مکانی انتخاب شود که مشکلات در آن کمتر باشد و اطلاعات مورد نظر آسان تر بدست آید.

همچنین بخوانید:

?پیشینه و سابقه ثبت موضوع را چگونه استعلام بگیریم؟؟