پژوهه مقدمه در مقالات علمی - پژوهه
مقدمه در مقالات علمی

? در قسمت های دیگر مطالب آموزشی به چگونگی نگارش چکیده و انتخاب عنوان مقاله و پایان نامه پرداختیم. اکنون نکاتی را در زمینه نوشتن مقدمه مقاله بیان می کنیم:

مقدمه یکی از بخش هایی است که مبنای تصمیم گیری داوران برای پذیرش مقاله قرار می گیرد و می تواند به زمان حال یا گذشته نوشته شود. مقاله شامل سه قسمت مرور مقالات، سوالات یا فرضیه تحقیق و هدف تحقیق می باشد. مقدمه باید طوری باشد که خوانندگان را با موضوع مقاله آشنا کند و شامل مطالب مهم باشد. علاوه بر این مقدمه باید میزان تسلط نویسندگان بر موضوع تحقیق و درستی سوال یا فرضیه تحقیق را به داوران و خوانندگان اثبات نماید.

ساختار مقدمه به صورت یک قیف است. به این معنی که مطالب به صورت عمومی و وسیع شروع شده و سپس محدود می شود و با مطرح کردن سوال یا فرضیه تحقیق و هدف از انجام مطالعه پایان می یابد. در ابتدای مقدمه سوابق و نکاتی که درباره موضوع تحقیق موجود است بیان می شود و نکات مجهول درباره موضوع در قسمت های پایانی ارائه می گردد.

بخش مرور مقالات باید کوتاه و مختصر باشد.می توان مرور مقالات را طوری نوشت که معرف مسئله مورد تحقیق باشد. ممکن است در قسمت مرور مقاله تعداد زیادی مقاله مرور شوند که باعث گیج شدن خوانندگان می شود. بسیاری بر این نظرند که مرور ۴ تا ۵ مقاله در قسمت مقدمه کافیست. مرور مقالات بایستی به روز باشد و به صورت کامل بر اساس ارائه تصویر بیان شود. و بتواند ارتباط بین دانش موجود درباره موضوع تحقیق و سوال یا فرضیه ایجاد نماید.

در برخی موارد موضوع جدیدی مورد بررسی قرار می گیرد که اطلاعات قبلی خاصی در مورد آن وجود ندارد. پس مقدمه باید خوانندگان را برای مطالعه توجیه کند و برای انجام این تحقیق جدید دلیل های لازم را بیاورد.

هدف از انجام مطالعه در پایان مقدمه گفته می شود که در واقع بخش بسیار مهمی از مقدمه می باشد. هدف، پیام اصلی مقاله را به خوانندگان انتقال می دهد و اگر درست بیان نشود ممکن است در داوری تأثیر منفی بگذارد.

می توان مختصری از بخش های بعدی مقاله مثل روش ها و نتایج، را در پایان مقدمه بیان کرد تا خوانندگان از کل مقاله تصویر بهتری دستگیرشان شود. و بدانند در بخش های بعدی مقاله با چه مسائلی روبه رو می شوند.
? نوشتن مقدمه به بهترین نحو

در قسمت قبلی به بیان چگونگی مقدمه مقاله پرداختیم. اکنون نکات دیگری را بیان می داریم تا گفته های پیشین تکمیل گردند.

?بطور كلی ساختار مقدمه از موارد زير پيروی می ‌كند:

۱- ارائه زمينه و ديدگاه درباره موضوع و اهميت
۲- مروری كوتاه بر متون علمی موجود
۳- بيان منطق منجر به انجام پژوهش
۴- بيان هدف مطالعه

?اولين خط مقدمه:
مهمترین بخش مقدمه خط اول آن است. زیرا محور آن ایجاد انگیزه در خواننده از طریق بیان اهمیت موضوع مورد تحقیق است. در جمله اول معمولاً موضوع اصلی مقاله بیان می شود.

?روش ارائه مطالب در مقدمه:
همواره روش ارائه مطلب در مقدمه از عام به خاص است؛ به عبارت ديگر نويسنده، مطلب را از جنبه‌های كلي شروع می كند و رفته رفته به قسمتهای اختصاصی ‌تر می ‌پردازد تا در نهايت لزوم انجام تحقیق را روشن نمايد.

لازم است نويسنده در مقدمه تاكيد کند كه چگونه فرضيه را تهيه كرده است. در اين راستا نويسنده بايد به خوبی ارتباط مطالعات قبلی با تحقيق خود را روشن كند؛ چرا كه عدم توجه به اين نكته از شايعترين مشكلات موجود در بخش مقدمه است.

برای نوشتن مقاله نه زیاد از کتاب های مرجع استفاده کنید نه آنقدر اختصاصی بنویسید. در حالت اول مقدمه عامیانه و بدیهی به نظر می رسد و در حالت دیگر برای خواننده مبهم و سخت می شود.

در پاراگراف آخر مقدمه، هدف بیان می شود. می توانید به اختصار در مورد مزایای روش جدید استفاده شده و روش انجام آن نیز صحبت کنید.

بهتر است مقدمه آخرین قسمت های مقاله باشد که آماده می شود. در این صورت اشراف شما بر متن نوشته شده بیشتر است که باعث می شود نیازی به تغییر آنچنانی در مقدمه به وجود نیاید.

پيشنهاد می شود حجم مقدمه حداكثر دو صفحه يا ۶ / ۱ كل مقاله باشد( هر كدام كه كمتر است).
هرگز در مقدمه به نتايج حاصل از مطالعه اشاره نكنيد. توضیح آن را به بخش مربوط به خود واگذار کنید.

تا حد امكان از افعال معلوم استفاده كنيد. البته «من» كلمه‌ ای است كه اكثر داوران از آن دل خوشی ندارند، و دیدگاه منفی ایجاد می کند. پس در استفاده از ضمير اول شخص تا حد امکان پرهيز كنيد.

از علائم اختصاری نادر که اکثراً در مورد آن اطلاع ندارند بپرهیزید. زیرا این کار خواننده را از خواندن ادامه مطلب منصرف می کند.

از تكرار فراوان واژگان كليدی پرهيز كنيد زيرا به زيبايی مقدمه لطمه می زند.
?برخي مشكلات شايع در نوشتن مقدمه:

– عدم بیان هدف که خواننده را سردرگم می کند.
– عدم اشاره به مراجع مرتبط كه از اعتبار مطالعه می ‌كاهد.
– توضیحات اضافه در مورد مطالعات قبلی که ارتباط چندانی با موضوع مقاله ندارند.
– عدم توضیح ساختار کلی مقاله که یک شمای کلی از سایر قسمت های مقاله به خواننده نمی دهد.