پژوهه موضوعات پایان نامه رشته MBA - پژوهه
موضوعات پایان نامه رشته MBA

تدوین استراتژی بهینه با استفاده از ماتریس SWOT (مطالعه موردی …)

بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی

استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت برونسپاری خدمات و وارانتی

بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان

بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه کارکنان و موفقیت سازمانی

مدلسازی رابطه اخلاق سازمانی و عملکرد سازمان

ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده از منطق فازی (موردی سازمان …)

طراحی مدل ترکیبی مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی جهت سنجش کیفیت خدمات

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد مشتریان از خرید کالای تولید داخل

مدلسازی رابطه سرمایه فکری و کارایی شرکتها

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش فساد مالی کارکنان

مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، اخلاق سازمانی و رهبری

مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی

بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان

بررسی میزان تاثیرپذیری رابطه بین برنامه ريزي استراتژيك و عملكرد سازمان از انعطاف پذیری (عملياتي، مالي، ساختاري و تكنولوژيكي) مورد صنعت …

مدلسازی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان …

مطالعه و بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان

بررسی مدیریت ریسک در زنجیره تامین و رتبه بندی تأمين کنندگان (صنعت …)

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و MIS

طراحی مدلی جهت پیاده سازی موفق ERP در سازمان

مطالعه و بررسی رابطه عوامل سازمانی با پیاده سازی ERP در سازمان

شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر  استراتژیک در دانشگاه جهت جذب دانشجویان خارجی

بررسی رابطه بین سبکهای تفکر بارضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر …

بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان شركت …

رابطه جو سازمانی وکیفیت زندگی کاری با بهره وری  کارکنان آموزش وپرورش شهر …

رابطه بین اعتماد درون سازمانی و تعهد شغلی مدیران دبیرستان های شهر …

بررسي رابطه فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی وخلاقیت مدیران دبیرستانهای شهرستان …

بررسی تاثیر جو سازمانی بر عملکرد و رضایت شغلی

مطالعه الگوی غالب رهبری در شرکتهای موفق ایرانی

تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و خلاقیت کارکنان

تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

تبیین ارتباط میان سازمان یادگیرنده و خلاقیت کارکنان

تبیین ارتباط میان سبک رهبری مدیران و فرهنگ سازمانی

تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان

تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی

تبیین ارتباط میان هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان

ارزیابی عملکرد و استراتژی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM

بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و نوآوری سازمان باعملکرد سازمان

تدوین استراتژی کارآفرینی (موردی …)

ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها بر اساس بهره وری با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA)

-شناسایی و اولویت بندی عناصر تفکر استراتژیک در سازمان … (با استفاده از معادلات ساختاری یا آنتروپی یا …)

-طراحی مدلی جهت انتخاب تفکر استراتژیک بهینه برای مدیران

تفکر سیستمی و بهره وری کارکنان

-بررسی موانع پیاده سازی اقیانوس آبی در سازمان …

-بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول و اثربخشی سازمان ….

-تاثير رهبری تحول آفرین و  ساختار سازمان

-تاثير رهبری تحول آفرین و  خلاقيت سازماني

-رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان …

-رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان …

-ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC  و TOPSIS

مديريت استراتژيک پروژه هاي کلان فناوري اطلاعات وارتباطات درشرکت ….

سنجش کیفیت خدمات و اندازه گیری رضایت مشتریان با استفاده از روش های سروکووال و ای کووال

– مديريت استراتژيك ريسك در پروژه ها

-بكارگيري تئوري فازي در كارت امتيازي متوازن (BSC) به منظور ارزيابي استراتژي هاي جاري سازمان

طراحی مدل بهینه سیستم کنترل موجودی مواد اولیه با رویکرد حداقل سازی ریسک و هزینه (موردی محصول …)

-رابطه بين ارزش ویژه برند و نیات رفتاری مشتریان

– رابطه بين ارزش ویژه برند و عملکرد سازمان ها

– شناسایی و اولويت بندي عوامل موثر بر ارزش برند بانکها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

-ارائه مدلی جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین با شبکه عصبی

– شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان

-شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

-ارائه مدلی جهت رقابت پذیری در زنجیره تامین با الگوریتم تئوری بازی

ارزیابی استراتژی جاری بانک پارسیان با رویکرد تلفیقی BSC/AHP

تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از مدل تلفیقی SWOT و AHP

-شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان …

-طراحی نظام جامع عملکرد …  با کارت امتیازی متوازن BSC

-ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی و محاسبه بهره وری  با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA در سازمان…

-مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات وارتباطات درشرکت ….

-سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیک (موردی …)

-بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان

طراحی مدل کنترل موجودی اقلام فاسد شدنی

طراحی مدل بهینه انتخاب تامين كننده و تخصيص سفارشات (صنعت …)

– تدوین الگوی موفقیت پروژه ها با تلفیق مدلهای  EFQM,BSC,AHP

بررسی رابطه بین استراتژي منابع انساني و عملكرد سازمان

بررسی رابطه بین استراتژي سرمايه انساني و عملكرد سازمان

بررسی رابطه بین استراتژي رفتار سازماني و عملكرد سازمان

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك

بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی

تدوین استراتژی کارآفرینی سازمانی (موردی …)

-مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات وارتباطات درشرکت ….

-بكارگيري تئوري فازي در كارت امتيازي متوازن (BSC) به منظور ارزيابي استراتژي هاي جاري سازمان

-سنجش عملکرد و اولویت بندی استراتژیی های سازمانی مرتبط با اهداف عملکردی با استفاده از مدل تلفیقی BSC و AHP(مطالعه موردی بانک سامان)

-ارزیابی استراتژی های جاری سازمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA

-شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده

-سنجش رابطه و تاثیر عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک (موردی)

-سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیک (موردی)

-سنجش رابطه بین عوامل مربوط به فرهنگ سازمان و مدیریت بهینه استراتژیک (موردی)

-سنجش رابطه بین عوامل مربوط به رهبری سازمان و مدیریت بهینه استراتژیک (موردی)

-ارزیابی استراتژی جاری سازمان با BSC,FAHP

– شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده در پياده سازي مهندسي مجدد فرآيندها در برنامه ریزی استراتژیک سازمان

– بررسی رابطه مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک سازمان

-شناسایی عوامل تعیین کننده مدیریت ریسک و سنجش رابطه آن با مدیریت استراتژیک سازمان

-تدوین استراتژی بهینه زنجیره تامین با مدل تلفیقی SWOT و تحلیل سلسله مراتبی AHP

شناسایی عوامل تاثير گذار بر كارآفريني سازماني و نقش آن در پياده سازي استراتژي كارآفريني

بررسي رابطه عوامل سازماني (ساختار و تكنولوژي) با استراتژي مديريت دانش

بررسي رابطه عوامل فرهنگی با استراتژي مديريت دانش

-همسوسازی استراتژی های سازمان جهت ارتقاء عملکرد

همسوسازی و کمی سازی رابطه استراتژي منابع انساني با استراتژي تجاري

همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژي منابع انساني با فرهنگ سازماني

همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژي منابع انساني با استراتژی های کسب و کار

همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژي منابع انساني با استراتژی های بازاریابی

همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژي منابع انساني با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات

همسو سازی و کمی سازی استراتژي تولید با استراتژی های کسب و کار

همسو سازی و کمی سازی استراتژي تولید با استراتژی های تجاری

همسو سازی و کمی سازی استراتژي تولید با فرهنگ سازماني

همسو سازی و کمی سازی استراتژي تولید با استراتژی های بازاریابی

همسو سازی و کمی سازی استراتژي تولید با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات

-شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تدوین استراتژی تکنولوژیک سازمان

-بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان

تاثير استراتژي مديريت ارتباط با مشتري در مديريت استراتژيك بازار

– شناسایی و رتبه بندی موانع پيش روي اجراي موثر استراتژي ها

-تدوین استراتژی بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی

-شناسایی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی در بانکداری الکترونیک

-اندازه گیري و کمی سازی ارزش ویژه برند در سازمان مورد مطالعه

-شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان با روش AHP

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک شرکت

بررسی تاثیر انعطاف پذیری در رابطه برنامه ريزي استراتژيك و عملكرد بر اساس مدل معادلات ساختاری

تدوین مدل شاخص رضایت مشتری با استفاده از روش جدید PLS در صنعت … در ایران

بررسی عوامل اثرگذار بر استفاده از پرداخت سیار(Mobyle Payment)

سنجش عملکرد و همسوسازی استراتژیی های سازمانی با اهداف عملکردی به کمک مدل BSC (مطالعه موردی …)”

تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات IT با استفاده از ماتریس SWOT در …

طراحی مدلی جهت اندازه گیری  و تحلیل رضايتمندي مشتريان در بانكداري آنلاین

The Effect of Information and communication technology expenditure on Employment in Industrial Countries

The Effect of Information and communication technology expenditure on Economic Growth

Cost of business start-up procedures and Employment

Time required to start a business and economic growth

business regulatory environment and economic growth

business regulatory environment and employment

business regulatory environment and inflation

business regulatory environment and good governance

good governance and unemployment

Financial Development and Cost of business start-up procedures

The Relationship of Establishing an Office Automation System and the Decision Making Quality of Towns of Tehran’s Education Organization Managers

The Relationship between Managers’ leadership style and Employee Creativity using Sashkin Model

The Relationships among Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior, Person-Organization Fit, and Organizational Identification in  Fars Quality Cooperation.

The Relationship between Organizational Structure and Employee Creativity

The Relationships among Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior, Person-Organization Fit, and Organizational Identification in Fars Quality Cooperation.

A Study of the Relation between Emotional Intelligence  and Decision Making Style (Case Study:)

The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management

مقالات بیس ۲۰۱۳ :

The intersection of justice and leadership: Testing a moderation model of contingent reward and interpersonal fairness

Coordination practices in extreme situation

Challenging the orthodoxy of value co-creation theory: A contingent view of co-production in design-intensive business services

Like a phoenix from the ashes. A Weberian analysis of the charismatic CEO routinization

Performance effects of cognitive heterogeneity in dual leadership structures in the arts: The role of selection system orientation

The package logic: A study on value creation and knowledge flows

Orchestrating R&D networks: Absorptive capacity, network stability, and innovation appropriability

The organizational virtuousness of strategic corporate social responsibility: A case study of the Sri Lankan family-owned enterprise MAS Holdings

Interaction effects of media and message on perceived complexity, risk and trust of innovative products

Transferring HR concepts and practices within multi-national corporations in Romania: The management experience

The tertius roles in a coopetitive context: The case of the European aeronautical and aerospace engineering sector

The urban growth potential of second-generation migrant entrepreneurs: A sectoral study on Amsterdam

Symbiotic ownership, cultural alignment, and firm performance: A test among international strategic alliances

Analyzing determinants of value creation in domestic and cross border acquisitions in IndiaDisparate association between alliance social capital and the global pharmaceutical firm’s performance

Proactive management of political risk and corporate performance: The case of Spanish multinational enterprises

Export promotion programs: Their impact on companies’ internationalization performance and competitiveness

The complexity of the business network context and its effect on subsidiary relational (over-) embeddedness

Learning from exporting: The moderating effect of technological capabilities

Geographic clustering and outward foreign direct investment

MNE/NGO partnerships and the legitimacy of the firm

The influence of managerial discretion, innovation and uncertainty on export intensity: A real options perspective

The characteristics and stock-market performance of international joint ventures located in three host-country groups: An extension and empirical validation

Knowledge translation through expatriates in international knowledge transfer

The impact of increases in subsidiary autonomy and network relationships on performance

Internationalization and firm performance of SMEs: The moderating effects of CEO attributes

Sub-national institutions, firm strategies, and firm performance: A multilevel study of private manufacturing firms in Vietnam

The impact of cultural differences on technology adoption

An exploration of multinational enterprise knowledge resources and foreign

Regional differences in a national culture and their effects on leadership effectiveness: A tale of two neighboring Chinese citie

Overbidding in cross-border acquisitions: Misperceptions in assessing and valuing knowledge

Global integration strategies of small and medium multinationals: Evidence from Taiwan

Is cultural distance a bane or a boon for cross-border acquisition performance?

International ambidexterity and firm performance in small emerging economies

Language competencies, policies and practices in multinational corporations: A comprehensive review and comparison of Anglophone, Asian, Continental European and Nordic MNCs

Liability-of-foreignness effects on job success of immigrant job seekers

Pitting real options theory against risk diversification theory: International diversification and joint ownership control in economic crisis

Antecedents and temporal dynamics of strategic divergence in multinational corporations: Evidence from Europe

The influence of job demands and resources on repatriate career satisfaction: A relative deprivation perspective

Constraints, internationalization and growth: A cross-country analysis of European SMEs

Parent company benefits from reverse knowledge transfer: The role of the liability of newness in MNEs

Using multiplicative neuron model to establish fuzzy logic relationships

Fuzzy diffusion filter with extended neighborhood

Fuzzy time series forecasting with a novel hybrid approach combining fuzzy c-means and neural networks

A novel nonlinear programming approach for estimating CAPM beta of an asset using fuzzy regression

Development of a framework for customer co-creation in NPD through multi-issue negotiation with issue trade-offs

A novel approach for assessment of candidate technologies with respect to their innovation potentials: Quick innovation intelligence process

Solving fuzzy multiple objective generalized assignment problems directly via bees algorithm and fuzzy ranking

Integrating fuzzy DEMATEL and fuzzy hierarchical TOPSIS methods for truck selection

A fuzzy rule based expert system for stock evaluation and portfolio construction: An application to Istanbul Stock Exchange

Enhanced fuzzy clustering algorithm and cluster validity index for human perception

An application of adaptive neuro fuzzy inference system for estimating the uniaxial compressive strength of certain granitic rocks from their mineral contents

Fuzzy DIFACONN-miner: A novel approach for fuzzy rule extraction from neural networks

A fuzzy solution approach for multi objective supplier selection

An algorithm for the solution of second order fuzzy initial value problems

Ergodic distribution for a fuzzy inventory model of type (s, S) with gamma distributed demand

New developments in uncertainty assessment and uncertainty management

The role of seed money and threshold size in optimizing fundraising campaigns: Past behavior matters!

Using agents to parallelize a medical reasoning system based on ontologies and description logics as an application case

A diagnosis framework for identifying the current knowledge sharing activity status in a community of practice

An efficient genetic algorithm for solving the quay crane scheduling problem

Hybridizing VNS and path-relinking on a particle swarm framework to minimize total flowtime

Evaluating the integration of fuzzy logic into the student model of a web-based learning environment

An empirical knowledge management framework for professional virtual community in knowledge-intensive service industries

Genetic optimization of a vehicle fuzzy decision system for intersections

Data mining using clinical physiology at discharge to predict ICU readmissions

An adaptive approach to mining frequent itemsets efficiently

A group trust metric for identifying people of trust in online social networks

A genetic search of patterns of behaviour in OSS communities

Data and knowledge visualization with virtual reality spaces, neural networks and rough sets: Application to cancer and geophysical prospecting data

Vehicle routing problem with time windows considering overtime and outsourcing vehicles

Decision support system for water distribution systems based on neural networks and graphs theory for leakage detection

Palm vein recognition using adaptive Gabor filter

Identification of trends from patents using self-organizing maps

Forecasting nonnegative option price distributions using Bayesian kernel methods

GRADIENT: Grammar-driven genetic programming framework for building multi-component, hierarchical predictive systems

On the use of data filtering techniques for credit risk prediction with instance-based models

The role of intelligent agents and data mining in electronic partnership management

Reliability analysis of the complex mode indicator function and Hilbert Transform techniques for operational modal analysis

Adaptive neuro fuzzy controller for adaptive compliant robotic gripper

Robustness for a single railway line: Analytical and simulation methods

Sequential manifold learning for efficient churn prediction

Unsupervised and supervised learning to evaluate event relatedness based on content mining from social-media streams

Decision support method for the design of embedded energy in autonomous microsystems

Modelling group processes and effort estimation in project management using the Choquet integral: An MCDM approach

Multimodal behavioral analysis for non-invasive stress detection

Variable Neighborhood Search heuristic for the Inventory Routing Problem in fuel delivery

Local Models for data-driven learning of control policies for complex system

Non-dominance and attitudinal prioritisation methods for intuitionistic and interval-valued intuitionistic fuzzy preference relations

Automatic categorisation of comments in social news websites

Machine learning for vessel trajectories using compression, alignments and domain knowledge

A differential evolution approach for solving constrained min–max optimization problems

On the empirical mode decomposition applied to the analysis of brain SPECT image

Improved multilevel security with latent semantic indexing

Using genetic algorithm based knowledge refinement model for dividend policy forecasting

Using Wikipedia concepts and frequency in language to extract key terms from support documents

A network intrusion detection system based on a Hidden Naïve Bayes