پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته اقتصاد
موضوعات پایان نامه رشته اقتصاد

بررسی راهکارهای ارتقاء فرهنگ بازاريابی و مشتری مداری بانک توسط مسئولين شعبه ها.
طراحی الگوی رفتاری بومی مسئولين باجه ها مبتنی بر CRM.
بررسي عوامل موثر بر موفقيت فروش خدمات نوين به مشتريان توسط کارکنان شعب.
بررسي امکان طراحي خدمات نوين بانکي براي مناطق سني‌نشين کشور.
بررسي راهكارهاي ارتقاء تبليغات درون ‌شعبه‌اي.
طراحي و تدوين برنامه بازاريابي مستقيم و آنلاين (Direct Marketing) خدمات بانکي.
طراحي نظام جامع مديريت ارتباطات بازاريابي ويژه کودکان و نوجوانان.
مطالعه تطبيقي خدمات بانکهاي معتبر دنيا ويژه کودکان و نوجوانان.
شناخت عادات رسانه اي گروههاي کودک و نوجوان و تدوين استراتژي رسانه براي آنها.
شناسايي نيازها و انتظارات بانکي بازنشسته ها و کهنسالان و طراحي راهکارهاي جذب آنها.
شناسايي شاخص هاي کمي وفاداري مشتريان بانک و ارائه الگويي مناسب براي اندازه گيري و سنجش آن.
تدوين برنامه بازاريابي مناسبتي (Event Marketing) براي خدمات بانك.
شناسايي و معرفی فرصتهای مشارکت بانک و دستگاههای اجرايي استان ها با هدف توسعه منابع پايدار.
بررسی بازارهای نو در استان ها جهت حضور بانک با هدف افزايش سهم از بازار.
معرفی الگوی مناسب برای ارتقاء جذابيت حسابهای جاری (سنتی- الکترونيکی) بانک.
تدوين استاندارد مشخص براي اجرای بازاريابي تك به تك.
بررسی پتانسيل، جذابيت و ويژگيهای بازارهای هدف به منظور انتخاب جذابترين بازارها برای بانک.
شناخت عادات رسانه‌ای گروه های مختلف مشتريان بانک با هدف تدوين استراتژی رسانه (منطقه ای).
تعيين عناصر موثر تبليغاتی بانک به تفکيک ابزارهای ترفيعی در تبليغات محيطی.
شناسايي ترجيحات مشتريان در خصوص كانال‌هاي پرداخت الكترونيكي و پذيرش آن.
طراحي و تدوين الگوي بهترين عملکردهاي بازاريابي (Best Practice) در حوزه هاي مختلف خدمات با هدف انتقال تجارب موفق مديريتهاي ستادي و شعب در استانها.
تدوين شاخص‌هاي ارزيابي فعاليت‌هاي بازاريابي بانك در سطح شعب و مديريتها.
طراحی و تدوین استراتژی های تبلیغات و بازاریابی بانک با نگاه به آینده.
شناسایی و سنجش جذابیت بازار کسب و کارهای مالی.
شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری بانک در خارج از کشور.
شناسایی قابلیتهای بازار forex برای بانک و ارایه راهکارهای عملی جهت پیاده سازی آن.
انجام مطالعات تطبیقی و تعیین محصولات و خدمات نوین بانکی متناسب با بانکداری اسلامی.
طراحی و استقرار نظام بهینه تبلیغات.
طراحی و استقرار نظام ارایه خدمات و محصولات جدید.
طراحي نظام بازاريابي بانك.
امكان سنجي ايجاد واحدهاي جديد كسب و كار در شعب بانك.
طراحي نهادهاي تكميلي براي زنجيره خلق ارزش افزوده در بانك.
طراحي مكانيزم‌هاي اجرايي استفاده از ابزارهاي نوين بانكي در بانك.
ارائه الگويي براي تعيين چرخه عمر محصولات بانكي.
بررسي كارايي شيوه هاي مختلف تبليغات در كشور و ارائه الگوي اندازه گيري كارايي تبليغات.
امكان سنجي استفاده از شيوه هاي تبليغات اينترنتي توسط بانك.
بررسي عوامل مؤثر بر جذب و نگهداري مشتريان نمونه و طراحي الگويي براي ارائه خدمات به آنها.
شناخت روشهاي كارآمد بازاريابي بر اساس ويژگي هاي منطقه اي.
نيازسنجي بازار در زمينه رويكردهاي نوين بانكي.
بررسي و پيشنهاد راهكارهاي جديد جذب مشتري با تأكيد بر ابزارهاي مالي جديد.
بررسي و ارائه راهكارها جهت توسعه خدمات بين المللي بانك.
طراحي الگوي ساختار مناسب براي استقرار مديريت روابط مشتريان ( CRM ) در بانك.
بررسي چشم‌اندازها و زمينه‌هاي نو براي توسعه عمليات بانک.
پروژه روشهاي بهبود مشتري مداري در سطح شعب.
اعتبارات و وصول مطالبات.
تعيين و اولويت بندي پتانسيل سرمايه گذاري در بخش های اقتصادی.
تاثير ساماندهي اعتبارات خرد در انضباط مالي بانك.
تاثير هزينه‌هاي سربار در روند سرمايه‌گذاري.
بررسي تاثير متغيرهاي مالي و غيرمالي براي مشتريان حقوقي بانك.
ضرورت نظارت بعد از بهره‌برداري طرحها و اثرات آن بر بازپرداخت وامها.
بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های پولی و اقتصادی استان ها به منظور شناسایی فرصت های جذب و تمرکز هرچه بیشتر منابع پولی و مراودات بانکی در راستای افزایش سهم بازار بانک.
امكان سنجي استفاده از ابزارهاي جديد تأمين مالي و تجهيز منابع.
طراحي مدل سياستگذاري اعتباري بانك و توزيع بين بخشي تسهيلات.
طراحي نظام جامع نقدينگي.