پژوهه » اولویت های پژوهشی شرکت بورس کالای ایران
اولویت های پژوهشی شرکت بورس کالای ایران

موضوعات کلان

۱٫۱٫        ارزیابی نقش بورس کالا در اقتصاد ملی (در حوزه های کشاورزی، صنعتی و معدنی، فلزات و پتروشیمی)

۱٫۲٫        ارزیابی نقش بورس کالا در ارتقای نظام فنی و اجرایی کشور

۱٫۳٫        آثار تحولات کلان اقتصادی بر بازار بورس کالا

۱٫۴٫        ترسیم محیط نهادی بورس کالا (بررسی روابط متقابل شرکت بورس کالا با سایر نهادها از جنبه های مختلف)

۱٫۵٫        بررسی‌ آثار کارکرد قانون اصل ۴۴ بر توسعه بازار بورس کالا

۱٫۶٫        تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر فعالیت های بورس کالا

۱٫۷٫        انجام مطالعات تطبیقی در حوزه اثربخشی و اثرپذیری بازار ارز بر ساختار اقتصادی و نقش بورس ارز

۱٫۸٫        مطالعه تطبیقی الگوهای حمایتی دولت ها از بخش کشاورزی با تأکید بر نقش بورس های کالایی

۱٫۹٫        بررسی ابعاد و تبیین نقش بورس های کالایی در توسعه کشورها

۱٫۱۰٫      شناسایی و تبیین اثرات بورس کالا بر بهبود الگوی کشت در حوزه کشاورزی

 

توسعه بازار

۲٫۱٫        بررسی موانع ورود کالاهای قابل پذیرش در بورس کالا در بخش های مختلف اقتصادی ( کشاورزی،  صنعتی و معدنی ، نفت و پتروشیمی)

۲٫۲٫        کارکرد ابزارهای مالی جدید در توسعه بازار بورس کالا

۲٫۳٫        امکانسنجی استفاده از ابزارهای تأمین مالی در بورس کالا منطبق با کارکرد نظام حاکم بر بازار سرمایه

۲٫۴٫        الزامات استقرار ساختار عضومداری در سازوکار تسویه و تحویل

۲٫۵٫        بررسی تطبیقی فعالیت‌ها و خدمات شرکت‌های کارگزاری در کشور‌های مختلف و راهکارهای توسعه‌ی این فعالیت در حوزه بورس کالا

۲٫۶٫        امکانسنجی انتشار اوراق بهادار مبتنی بر کالا بر روی دارایی های جدید

۲٫۷٫        استخراج الگوهای موجود در خصوص نظام انبارداری بورس های کالایی

۲٫۸٫        آینده پژوهی بازار قراردادهای مشتقه کالایی در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی

۲٫۹٫        بررسی استراتژی های رونق معاملات کشاورزی در بورس کالا

۲٫۱۰٫      شناسایی الگوهای نحوه ورود شرکت های بزرگ به بازار معاملات فیزیکی بورس کالا

۲٫۱۱٫      تعیین نقشه راه توسعه بازار بورس کالا

 

ساختار بازار

۳٫۱٫        بررسی ابزارها و روشهای پوشش ریسک فعالان بورس کالا

۳٫۲٫        بررسی ریز ساختارها (Microstructure) در بازار قراردادهای آتی

۳٫۳٫        تأثیر عوامل مختلف بر بازار قراردادهای آتی

۳٫۴٫        تأثیر عملکرد بازار قراردادهای آتی بر بخش های مختلف اقتصاد

۳٫۵٫        بررسی اثرات راه اندازی قراردادهای مشتقه در رونق معاملات بخش کشاورزی

۳٫۶٫        روش های قیمت گذاری قراردادهای آتی

۳٫۷٫        بررسی بازار قراردادهای آتی با رویکرد مالی رفتاری

۳٫۸٫        بررسی عوامل موثر بر نوسانات قیمت در بازار قراردادهای آتی

۳٫۹٫        بررسی کارایی بازار قراردادهای آتی

۳٫۱۰٫      بررسی تأثیر زیر ساخت ها بر توسعه بازار قراردادهای آتی

۳٫۱۱٫      شناسایی متغیرهای مؤثر بر بازار محصولات کشاورزی

 

قوانین و مقررات

۴٫۱٫        راهبردهای حقوقی در خصوص کسب جایگاه اصلی بورس کالا

۴٫۲٫        ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات حاکم بر بورس کالا و ارائه پیشنهاد برای بهبود آنها

۴٫۳٫        راهکارهای افزایش اطمینان در بازار با رعایت تنوع و تناوب رویدادها و مقررات قانونی

۴٫۴٫        بررسی تطبیقی سازوکار نظارت بر بورس های کالایی در ایران و جهان

۴٫۵٫        بررسی ابعاد حقوقی مراحل ثبت سفارش و تسویه در بورسهای کالایی

۴٫۶٫        مطالعه تطبیقی تضامین لازم جهت تسویه معاملات در سایر بورس های کالایی در مقایسه با ایران

 

فرهنگ سازی

۵٫۱٫        راهکارهای آگاهی دهی اجتماعی در مورد فعالیت های بورس کالا

۵٫۲٫        الزامات کسب جایگاه مرجع خبری در حوزه فعالیت های بورس کالا

۵٫۳٫        بررسی راهکارهای کسب درآمد در بخش آموزش و پژوهش در حوزه بورس کالا

 

سایر موضوعات

۶٫۱٫        بررسی الگوها و شیوه نظارت بر انجام معاملات

۶٫۲٫        بررسی الگوهای کشف دستکاری قیمت ها در بازار های معاملاتی (آتی، نقدی و …)

۶٫۳٫        بررسی کاربردهای داده کاوی در بورس های کالایی

۶٫۴٫        ارائه راهکار های شناخت تقلب  در  معاملات بورس  کالا بر اساس تکنیک های داده کاوی

۶٫۵٫        مطالعه تطبیقی رایانش ابری در ارائه خدمات بر خط مالی در بورس های جهان

 

فرآیند حمایت از طرح های پژوهشی :

طرح های پژوهشی که بر اساس اولویت های شرکت پیشنهاد می شود باید در قالب فرم پروپوزال مربوطه ارائه شود .

 

فرآیند حمایت از پایان نامه ها :

اولویت های پژوهشی شرکت بورس کالای ایران از طریق سایت شرکت بورس کالای ایران قابل دسترسی می باشد.

۱-      دانشجو پس از انتخاب موضوع و استاد راهنما، فرم پروپوزال مربوطه را تکمیل و جهت بررسی و اعلام نظر به حوزه مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک ارائه می‌دهد.

توجه ۱ : دانشجویان متقاضی می توانند جهت انتخاب موضوع، با کارشناسان شرکت بورس کالای ایران ، مشورت نمایند.

توجه ۲ : دانشجو در صورت تمایل می‌تواند پژوهشگران شرکت را که حائز شرایط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز ضوابط دانشگاه باشند، به عنوان    استاد راهنما و یا استاد مشاور پیشنهاد نمایند.

۲-      در صورت لزوم دانشجو می‌باید با هماهنگی شرکت بورس کالای ایران ، جهت دفاع از پروپوزال خود در جلسه شورای پژوهشی شرکت بورس کالای ایران که به همین منظور تشکیل می‌شود شرکت نماید.

۳-      در صورت تایید نهایی پروپوزال ، دانشجو باید جهت تالیف پایان نامه خود در دانشگاه اقدامات لازم را انجام داده و نتیجه را به اطلاع شرکت بورس    کالای ایران برساند.

توجه ۳ : پس از نهایی شدن شرح خدمات پایان نامه در دانشگاه، چنانچه تغییراتی بوجود آید که مورد تایید شورای پژوهشی شرکت بورس کالای ایران     نباشد ، شرکت از حمایت پایان نامه اجتناب می‌کند.

۴-      پس از نهایی شدن پروپوزال در دانشگاه و با اخذ نامه تصویب پروپوزال ، شرکت جهت حمایت از پایان نامه با دانشجو قراردادحمایت از پایان نامه   تحصیلی را منعقد می‌نماید.

۵-      دانشجو پس از تدوین پایان نامه مطابق با مقررات دانشگاه، یک نسخه نهایی از آن را به همراه مدارک لازم مطابق با قرارداد ، برای بررسی به      شرکت بورس کالای ایران ارسال می‌نماید.

این مدارک عبارتند از :

–         یک نسخه از خلاصه و چکیده پایان نامه به دو زبان فارسی و انگلیسی

–         یک نسخه مقاله مستخرج از پایان نامه و ارائه مدرک پذیرش مجلات علمی- پژوهشی و یا علمی-  ترویجی معتبر جهت چاپ

–         دو نسخه کتبی از پایان نامه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه

 

تذکر ۱ : در صورت لزوم دانشجو می‌باید در جلسه شورای پژوهشی شرکت بورس کالای ایران، نتایج پایان نامه خود را ارائه نماید.

۶-      شرکت بورس کالای ایران پس از بررسی و تایید مدارک، قرارداد را خاتمه یافته اعلام نموده و مطابق ضوابط نسبت به تکمیل مراحل پرداخت حق‌الزحمه و تسویه با دانشجو اقدام می‌کند.

 

ضوابط حمایت از پایان نامه ها :

۱-      موضوع پایان نامه باید در زمینه های مرتبط با اهداف و اولویت های پژوهشی شرکت بورس کالای ایران باشد.

۲-      پایان نامه قبلاً تدوین نشده باشد.

۳-      میزان سقف حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و مبلغ حمایت از رساله های دکتری ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که   این سقف در موارد خاص با پیشنهاد شورای پژوهشی و تایید مدیریت محترم عامل شرکت بورس کالای ایران حداکثر به میزان پنجاه درصد قابل    افزایش خواهد بود .

 

تصمیم‌گیری درخصوص مبلغ حمایتی بسته به کیفیت پروپوزال در اختیار شورای پژوهشی شرکت بورس کالای ایران می‌باشد که پس از عقد قرارداد و برابر شرایط مندرج در آن پرداخت می‌شود.

 

۴-      دانشجو باید در تدوین نسخه نهایی پایان نامه و مقالات استخراج شده از آن، نوع حمایت شرکت بورس کالای ایران را متذکر شود .

۵-      تمام حقوق و امتیازات مادی و معنوی حاصل از اجرای قرارداد مربوط به حمایت از پایان‌نامه، چه در زمان اجرا و چه پس از آن، متعلق به طرفین قرارداد است و هر یک از طرفین با کسب موافقت طرف دیگر مجاز به استفاده از آن می‌باشند.

دریافت نمونه فرم پروپوزال (پایان نامه)

دریافت نمونه فرم پروپوزال (طرح پژوهشی)