پژوهه دانلود رایگان فیلم آموزشی کارگاه مقاله نویسی - پژوهه
دانلود رایگان فیلم آموزشی کارگاه مقاله نویسی

دانلود رایگان فیلم آموزش گام به گام مقاله نویسی دکتر سعید جوی زاده

برای مشاهده هر قسمت کافی است روی آن کلیک نمایید.

آموزش هر قسمت فقط ۱۰ دقیقه زمان خواهد برد!

 

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم