پژوهه تشکیل کمپین خود نویس در حمایت از آثار اصیل پژوهشی - پژوهه
تشکیل کمپین خود نویس در حمایت از آثار اصیل پژوهشی

کمپین خود نویس

 

با سلام و احترام خدمت پژوهشگران و دانشجویان فرهیخته

متاسفانه در سال های اخیر به دنبال سودجویی برخی افراد و ضعف سیستم آموزشی و قانونی، شاهد ظهور پدیده مذموم و غیر اخلاقی «تهیه و فروش پایان نامه های تقلبی و جعلی» بوده ایم؛ امری که گسترش روز افزون آن، وجهه علمی کشور را تخریب و بنیه پژوهشی دانشجویان را تضعیف نموده است.

اینک که در پی سهل انگاری ها و عدم مقابله مناسب با این پدیده، مورد انتقادها و هجمه ها در عرصه بین المللی قرار گرفته ایم، وظیفه خود دانستیم در راستای حمایت از دستاوردهای #اصیل علمی-پژوهشی، با همراهی شما عزیزان به تشکیل #کمپین_خود_نویس ! مبادرت نموده و تمام توان و پتانسیل های خود را به کار بندیم تا به سهم خود با این پدیده شوم مقابله کرده و تا ریشه کن کردن آن از پای ننشینیم.

بدیهی است حضور شما پژوهشگر گرامی در کانال آموزشی مقاله و پایان نامه نویسی، گویای همت بلند شما در نیل به اهداف ملی #کمپین_خود_نویس است. باشد که به آن دست یابیم!