پژوهه مراقب باشید وارد لیست سیاه نشوید - پژوهه
مراقب باشید وارد لیست سیاه نشوید

به مدد نرم‌افزارهای هوشمند حوزه حقوق مالکیت معنوی، هرگونه کپی‌برداری و استناددهی غیردقیق به راحتی – چه در نشریات فارسی و چه در نشریات انگلیسی – قابل رصد است و اغلب نشریه‌ها به ویژه نشریات معتبر بین‌المللی محتوای مقالات را از این نظر به دقت بررسی می‌کند.

در ایران هم از نرم‌افزار همانندجو برای بررسی میزان اصالت محتوای پژوهش‌ها و مقالات استفاده می‌شود. این نرم‌افزار میزان استفاده قانونی و غیرقانونی از منابع را به دقت بسیار بالا رصد می‌کند.

سرقت علمی – به ویژه در نشریات معتبر بین‌المللی – جرم سنگینی است و اگر مشخص شود نویسنده‌ای در هر حجم و اندازه‌ای مرتکب این جرم (کپی-پیست بدون استناد یا درج نقل‌قول‌های زیاد و طولانی و …) شده است به سرعت نام او وارد لیست سیاه سارقین علمی می‌شود.

63466

این فرد نه تنها از نشر مقاله در نشریه مربوطه محروم می‌شود بلکه نام او برای سایر نشریات معتبر نیز ارسال می‌شود و دیگر نشریات هم با دیدن نام او در لیست سیاه از پذیرش مقاله خود پرهیز می‌کنند.

اگر مقاله‌تان بیش از یک نویسنده دارد و دیگرانی درگیر کار ارائه مقاله به نشریه هستند، حتما قبل ار ارسال نهایی مقاله از او بخواهید مقاله را برای بازبینی نهایی برای شما ارسال کند. چون در صورت قرار گرفتن مقاله در لیست سیاه تمام نویسندگان از چاپ مقاله محروم می‌شوند.