پژوهه ژورنال‌یاب‌های داخلی و خارجی - پژوهه
ژورنال‌یاب‌های داخلی و خارجی

از جمله ابزارهای جالب و جدید برخی از ناشران بزرگ مانند الزویر، اشپرینگر، و ابسکو، ابزار ژورنال‌یاب می‌باشد که به نویسندگان این امکان را می‌دهد تا مناسب‌ترین ژورنال در زمینه موضوعی مقاله‌شان را در مجموعه ژورنال‌های این ناشران بیابند. فقط کافیست عنوان یا چکیده مقاله، یا کلیدواژه(های) موردنظر، یا مشخصات ژورنال (عنوان / ISSN) خود را در جعبه‌های مربوطه وارد نمایید. این سایت‌ها با استفاده از نرم افزارهای خاص خود، واژه‌های چکیده شما را تشخیص داده و در مجلات مرتبط با زمینه پژوهشی شما به جستجوی آن‌ها می‌پردازد و در نتیجه مناسب‌ترین ژورنال برای چاپ مقاله‌تان را به شما پیشنهاد می‌دهند.

 

۱- Elsevier Journal Finder

http://journalfinder.elsevier.com

۲- Thomson Reuters Journal Search

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=MASTER

۳- Springer

https://goo.gl/OeitFv

۴- Cofactor

Journal Selector

۵- SJFinder

http://www.sjfinder.com/journals/home

۶- Find My Journal

https://app.findmyjournal.com

۷- SJR

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php

۸- Journal Metrics

http://www.journalmetrics.com/display2.php

۹- ISI Web of Knowledge Journal Citation Reports

http://goo.gl/t1r28v

۱۰- NCBI

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/advanced

۱۱- Directory of Open Access Journals DOAJ

https://goo.gl/9uAcHC

۱۲- Committee on Publication Ethics: COPE

http://goo.gl/cHmnMV

۱۳- Journal Seek

http://journalseek.net

۱۴- Sherpa/Fact

http://www.sherpa.ac.uk/fact

۱۵- Eigen Factor

http://goo.gl/vVlMgp

۱۶- Journal Quality List

http://www.harzing.com/resources/journal-quality-list

۱۷- MIAR

http://miar.ub.edu/avanzada

۱۸- Edanz

https://www.edanzediting.com/journal-selector

۱۹- ResearchGate Publication Search

https://goo.gl/FG6jTR

۲۰- ایران ژورنال

http://goo.gl/RkwbIA

۲۱- سیویلیکا

http://www.civilica.com/journals.html

۲۲- شریف‌یار

موتور جستجوی ژورنال

۲۳- مگیران

http://www.magiran.com/searchm.asp

۲۴- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

http://isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa