پژوهه آموزش جامع سبک های رفرنس نویسی - پژوهه
آموزش جامع سبک های رفرنس نویسی

پدید آورنده هر اثر علمی از جمله مقاله و پایان نامه نوشتار خود را بر دو ستون استوار می دارد، یا بر پایه اندیشه ها و یافته های خود سخن می گوید یا از گفته ها و نوشته های دیگران بهره می برد. اخلاق علمی حکم می کند که استفاده از کلام و نوشتار دیگران با اشاره به منبع آنها باشد تا خوانندگان بتوانند به سرعت و سهولت اصل منبع را بازشناسند و اگر احتیاج بود به آن مراجعه و مطالعه کنند. روش های مختلفی برای ارجاع دهی در مقاله و پایان نامه وجود دارد که در ادامه به پرکاربردترین آنها اشاره می کنیم، برای مطالعه جزئیات و اصول هر سبک، بر روی آن کلیک نمایید:

سبک رفرنس نویسی APA

سبک رفرنس نویسی شیکاگو

سبک رفرنس نویسی هاوارد

سبک رفرنس نویسی ونکوور

styles

علائم و نشانه‌هاي رايج در مرجع‌نگاري:

در رفرنس‌نويسي يك سري علائم و نشانه‌هاي نگارشي به كار مي‌روند كه عبارتند از: نقطه(.)، ويرگول يا كاما(،)، نقطه‌ويرگول يا سمي‌كالون(؛)، كروشه يا براكت([])، پرانتز(())، خط تيره(-)، فاصله( ) و دونقطه يا كالون(:). براي نوشتن صفحه در فارسي، (ص) و در انگليسي، (p.) و براي نوشتن صفحات، در فارسي (ص‌ص) و در انگليسي، (pp.) به كار مي‌رود. البته در فارسي به جاي (ص) به صورت اختصار صفحه يا صفحات نيز نوشته مي‌شود و يا ممكن است علامت (:) گذاشته شده، اصلا (ص) نوشته نشده و صفحه يا صفحات آورده شود.

اهميت ذكر منابع:

وظيفه هر محققي است تا اگر از مطالب محقق ديگري استفاده مي‌كند مشخصات محقق مذكور را مشخص نمايد. ذکر منابع مورد استفاده علاوه بر يك تكليف، فوايد ديگري نيز دارد از جمله:

Ø      موجب افزايش اعتبار علمی نويسنده و نيز نوشته او می‌شود.

Ø      اخلاق نگارش(رعايت امانت در استفاده از نوشته ديگران) نيز  رعايت می‌شود.

Ø      اطلاعات و منابع بيشتری را در اختيار خوانندگان و پژوهشگران بعدی قرار می‌دهد.

Ø      اطميناني در خواننده نسبت به صحت و درستی نوشته ارائه شده ايجاد می‌کند.

اصول كلي در رفرنس‌نويسي:

فهرست منابع، بايد حاوي مشخصات منابعي باشد كه در تهيه  نوشته خود مورد استفاده قرار داده‌ايد؛ مثل كتاب، مقاله چاپ شده در يك مجله، جزوه آموزشي و يا حتي مطلبي در محيط وب(اينترنت).

اين مشخصات بايد به صورتي نوشته شوند كه خوانندگان متن شما بتوانند به سهولت منبع مورد نظر را يافته و به اصل آن رجوع نمايند.

فهرست منابع تهيه شده را بايد در پايان متن خود قرار دهيد.

همچنین بخوانید:

آموزش یافتن سریع سبک های مختلف رفرنس نویسی برای منبعی خاص