پژوهه گام پانزدهم: اعمال ویرایشهای نگارشی - پژوهه
گام پانزدهم: اعمال ویرایشهای نگارشی

به همین شکل بعد از اعمال تغییرات محتوایی، موارد مربوط به ویرایش نگارشی مقاله را نیز اعمال کنید. در اینجا حتما چک کنید که مقاله هیچ غلط املایی یا انشایی نداشته باشد. همه چیز به درستی نوشته شده باشد و کاملا استانداردهای ارجاع دهی رعایت شده باشند.
با انجام این کار، مقاله شما تقریبا آماده است که ارسال شود. اما دست نگه دارید. هنوز یک سری کارها را باید در گام بعدی انجام دهید:

 

۵ گام در ارسال مقاله(گام های ۱۶ الی ۲۰)