پژوهه گام دوم: تعیین نوآوری های موضوع مقاله - پژوهه
گام دوم: تعیین نوآوری های موضوع مقاله

قرار بود که ایده یا همون موضوع اصلی مقاله به دردبخور و جدید باشد. این یعنی یک نوآوری داشته باشد. نوآوری داشتن، یعنی هم یک حرف جدیدی داشته باشد (برای مخاطبین علمی، یعنی اونهایی که مجلات علمی را می خوانند) و هم این حرف جدید مهم و به دربخور باشد. فقط کافی نیست که احساس کنید که مقاله شما نوآوری دارید. بلکه باید این نوآوری (ها) را مشخصا تعیین کنید، لیست کنید و مطمئن شوید که واقعا نوآوری هستند. مثلا در مثال “بررسی تاثیر میزان استفاده از جستجوی اینترنتی بر حافظه کوتاه مدت”، نوآوری مقاله برای یک مجله ای که در زمینه یادگیری دانش آموزان هست، می تواند این باشد که مقاله ما یکی از دلایل کاهش حافظه کوتاه مدت دانش آموزان را توضیح می دهد. با این فرض که تا به حال این چنین تحقیقی به این شکل انجام نشده است، مقاله ما یک نوآوری دارد چونکه هم یک پیام جدید دارد و هم این پیام جدید به درد می خورد (مثلا می شود با آن پیش بینی کرد که افرادی که جستجوی اینترنتی می کنند، چه تاثیری بر حافظه کوتاه مدتشان گذاشته می شود).

اصلا دلیل اینکه مقاله می نویسیم این است که فکر می کنیم که یک حرف جدید به درد بخور برای صاحب نظران یک رشته تخصصی داریم. همین حرف جدید بدردبخور را اصطلاحات نوآوری مقاله می گویند. البته در مقاله قرار نیست که نوآوری خیلی گسترده ای داشته باشیم. برعکس، قرار است که یک حرف خیلی کوچک (که البته جدید و به دردبخور است) بزنیم. اما زحمت اصلی ما به این است که این حرف کوچک را با روش های علمی پشتیبانی کنیم. به قول معروف، یک تکه کوچک طلا عرضه کنیم، نه یک انبار کاه. نوآوری مقاله بسته به نوع مقاله متفاوت است. اما به صورت کلی در دو جهت می توانیم نوآوری داشته باشیم. یکی نوآوری تئوریک یا نظری. یعنی مقاله ما به درک بهتر یک پدیده کمک کند. حالا با ارایه یک تئوری جدید یا بهبود تئوری های موجود. دوم اینکه نوآوری مقاله ما می تواند کاربردی باشد. یعنی به حل یک مشکل عینی کمک کنیم. مثلا یک تکنیکی بدهیم که یک ماده شیمیایی را که تا به حال با خلوص ۳۰ درصد ساخته شده، مثلا با خلوص ۳۵ درصد تولید شود. طبیعی است که مقالات هرچه به سمت مقالات کاربردی نزدیک می شوند، اهمیت نوآوری کاربردی آن ها هم بیشتر می شود.

خوب حالا در زیر بنویسید که نوآوریهای مقاله شما چه هستند. حداکثر ۲ تا ۳ مورد از مهمترین نوآوریهای مقاله خودتان را در زیر لیست کنید و برای خودتان مشخص کنید که چرا اینها یک حرف جدید به دردبخور هستند؟

نوآوری ۱: ………………………………………………………………………………………………………………

نوآوری ۲: ………………………………………………………………………………………………………………

نوآوری ۳: ………………………………………………………………………………………………………………

 

گام سوم: تعیین متدلوژی مقاله