پژوهه گام دوازدهم: شناخت مجله انتخاب شده - پژوهه
گام دوازدهم: شناخت مجله انتخاب شده

حالا روی این چند مجله ای که انتخاب کردید تمرکز کنید. به وب سایت آنها سر بزنید. بخشهایی از وب سایت که مجله را معرفی کرده است را دقیقا بخوانید. سعی کنید که چند مورد از مقالات جدیدی که در ارتباط با مقاله خودتان در این مجله چاپ شده است را بخوانید تا دستتان بیاید که در چه سطحی هستند. اگر یادداشتهایی از سردبیر در شماره های اخیر مجله هست آنها را به دقت مطالعه کنید و با استادهای رشته خودتان که با مجلات آشنا هستند ارتباط بگیرید تا ببینید که کدامیک از این مجلات برای مقاله شما مناسب هستند یا نه. شاید لازم باشد چند بار بین گام ۱۱ و ۱۲ رفت و برگشت کنید تا در نهایت مجله مناسب را انتخاب کنید.
بر این اساس تصمیم نهایی خودتان را بگیرید و مجله انتخابی خودتان را تعیین کنید:
مجله انتخابی: ……………………………………

گام سیزدهم: استخراج لیست ویرایش مقاله