پژوهه کدام ضریب تاثیر معیار ارزیابی مقاله ماست؟ - پژوهه
کدام ضریب تاثیر معیار ارزیابی مقاله ماست؟

فرض کنید مقاله ما در سال ۲۰۰۹ در مجله ای چاپ شده که در آن زمان ضریب تاثیرش ۰٫۶ بوده. الان در سال ۲۰۱۶، ضریب تاثیر مجله شده ۱٫۲٫ کدام ضریب تاثیر مبنای ارزیابی مقاله ما باید قرار بگیرد؟ پاسخ این است که هر دو تا! بعضی از مراجع، ضریب تاثیر مجله در زمان چاپ مقاله را ملاک می دانند. دلیلش این است که مقاله ما در آن زمان به مجله ارسال شده (در آن زمان سطح مجله در حد ۰٫۶ بوده!) اما استدلال آنهایی که آخرین ضریب تاثیر مجله را مبنا قرار می دهند (یعنی ۱٫۲) این است که این ضریب تاثیر جدید متاثر از مقالات قدیمی چاپ شده در مجله است که مقاله ما هم جزئی از آن بوده است. مانند شرکتی که الان ارزش سهامش بالا رفته است!