پژوهه کارگاه مقاله نویسی: عنوان مقاله - پژوهه
کارگاه مقاله نویسی: عنوان مقاله

جلسه اول: انتخاب عنوان مقاله

برای دانلود فایل صوتی این آموزش، اینجا کلیک کنید.

پخش آنلاین:

 

 

جلسه دوم: معیارهای داوری عنوان مقاله

برای دانلود فایل صوتی این آموزش، اینجا کلیک کنید.

 

پخش آنلاین:

 

 

 

مطالب مرتبط:

نکات اساسی در انتخاب عنوان مقاله یا پایان نامه

کارگاه مقاله نویسی در ۲۵ گام