پژوهه کارگاه مقاله نویسی در 25 گام - پژوهه
کارگاه مقاله نویسی در ۲۵ گام

اگر می خواهید به صورت اصولی مقاله خود را بنویسید و ارسال کنید، دست به کار شوید. شما فقط ۲۵ گام نیاز دارید که این کار را انجام دهید. یکی یکی مراحل پنج گانه مقاله نویسی را طی کنید و در هر مرحله، گام به گام جلو بروید. مراحل ۲۵ گانه ای که در مسیر مقاله نویسی باید طی کنید را در زیر توضیح داده و مثال زده ایم.برای مطالعه مطالب هر بخش، روی لینک آن کلیک نمایید:

 

✅بخش اول: ۵ گام در طرح ریزی مقاله

 

گام اول: انتخاب ایده و موضوع مقاله

گام دوم: تعیین نوآوری های موضوع مقاله

گام سوم: تعیین متدلوژی مقاله

گام چهارم: هماهنگ کردن ایده، نوآوری و متدلوژی مقاله

گام پنجم: طراحی محتوای بخشهای اصلی مقاله

 

✅بخش دوم: ۵ گام در نگارش مقاله

 

گام ششم: نوشتن پاراگراف های مقاله

گام هفتم: طراحی و تدوین عناصر تصویری

 

گام هشتم: نوشتن چکیده مقاله

گام نهم: تدوین فهرست منابع مقاله

گام دهم: نوشتن سایر اجزای مقاله

 

✅بخش سوم: ۵ گام در انتخاب مجله و ویرایش مقاله

 

گام یازدهم: انتخاب مجله مناسب

 

گام دوازدهم: شناخت مجله انتخاب شده

 

گام سیزدهم: استخراج لیست ویرایش مقاله

 

گام چهاردهم: اعمال ویرایشهای محتوایی

 

گام پانزدهم: اعمال ویرایشهای نگارشی

 

✅بخش چهارم:۵ گام در ارسال مقاله(گام های ۱۶ الی ۲۰)

 

✅بخش پنجم:۵ گام در بازنگری مقاله(گام های ۲۱ الی ۲۵)

 

 

فایل های صوتی این کارگاه را از کانال تلگرامی ما دریافت نمایید. برای ورود به کانال اینجا کلیک کنید.