پژوهه چگونه فیش برداری کنیم؟ - پژوهه
چگونه فیش برداری کنیم؟

فیش (fiche) واژه اى فرانسوى و در زبان فارسى به معناى ( برگه) است. و در اصطلاح به معناى برگه هاى یک شکل و یک اندازه اى است که چکیده مطالعات و گزیده تحقیقات در آن یادداشت مى شود تا بتوان به آسانى و در زمانى کوتاه و با اسلوبى خاص ومنظم از آن بهره جست.

برای آموزش کامل انجام فیش برداری به روش علمی و صحیح، خلاصه ای از کتاب روش فیش برداری نوشته عبدالرحیم موگهی را در چند بند برای شما عزیزان فراهم کرده ایم. با کلیک بر روی هر عنوان، مطالب آن بخش را مطالعه فرمایید:

مشخصات برگه فیش
چرا باید فیش برداری کنیم؟
ابزارها و وسایل فیش بردارى

انواع فیش برداری
مراحل فیش بردارى
روش طبقه بندى و بازیابى فیش ها
اصول ونکات فیش بردارى
نمونه فیش خام و تکمیل شده

یک تجربه خوب در فیش برداری!