پژوهه چه زمانی باید فکر انتخاب مجله برای چاپ مقاله ام باشم؟ - پژوهه
چه زمانی باید فکر انتخاب مجله برای چاپ مقاله ام باشم؟

✅نحوه نگارش مقاله بستگي به انتخاب مجله‌ دارد. هر مجله داراي اسلوب خاص خود مي‌باشد؛ لذا در روند نگارش مقاله، اگر زودتر مجله هدف را انتخاب كنيد و با توجه به‌ آن مقاله را تنظيم كنيد، بهتر است.

 

اگر مجله مورد نظر شما تخصصي است نبايد زياد درباره مفاهيم پايه توضيح دهيد و بهتر است يك مقدمه كوتاه بنويسيد. در مقابل، مخاطبين يك مجله عمومي ممكن است نيازمند توضيحات بيشتري باشند. در اين مجله‌ها عموماً بخش مقدمه نسبت به مجلات تخصصي طولاني‌تر است.
فرمت مقاله همچون اجزاي اصلي، ساختار و حجم چكيده، چگونگي مرجع‌نگاري، تعداد شكلها و جدولها و نحوه نمايش داده‌هاي عددي بطور كامل بستگي به مجله‌اي دارد كه مقاله را براي آن مي‌فرستيد. در موارديكه مقاله توسط يك مجله رد مي‌شود براي بازنويسي و ارسال آن به مجله‌اي ديگر، ضمن اصلاح آن بر مبناي نظرات مرورگران، توجه به موارد فوق نيز ضروري است.