پژوهه چطور می‌توانم از دزدی علمی جلوگیری کنم؟ - پژوهه
چطور می‌توانم از دزدی علمی جلوگیری کنم؟

اگر تمام توصیه‌ها و نکات موجود درباره نحوه صحیح ارجاع دادن به منابع، جمله‌بندی دوباره (paraphrasing) و استفاده ناچیز از نقل‌ قول را رعایت کنید، آنگاه قادر خواهید بود که از دزدی عمدی جلوگیری کنید. با این حال، از آنجایی که ممکن است به طور غیرعمد، مرتکب دزدی علمی شوید (مانند حالتی که مطلبی را در جایی خوانده باشید و جای آن را فراموش کرده باشید و از آن در نوشته‌تان طوری استفاده کنید که گویی ایده خودتان بوده است)، راه‌هایی برای جلوگیری از این دزدی علمی وجود دارد: به عنوان مثال نرم‌افزارها و سایت‌های رایگانی وجود دارند که نوشته شما را چک می‌کنند و آن را با پایگاه داده خود که از نوشته‌های دیگران تشکیل شده است یا کتاب‌ها و مطالب روی اینترنت مقایسه می‌کنند و در صورت پیدا کردن هر گونه تشابهی، آن را نمایش می‌دهند.