پژوهه چرا نامه به سردبیر می نویسیم؟ - پژوهه
چرا نامه به سردبیر می نویسیم؟

همانطور كه به ايجاز در مقدمه نيز اشاره شد، مواردي كه از نامه استفاده مي‌كنيم به شرح زير است:
۱) هرگونه نظر درباره يك مقاله پژوهشي كه اخيراً در آن مجله به چاپ رسيده است: پيشنهاد، اصلاح، انتقاد، هشدار، مخالفت، ارايه مطلبي جديدتر، تحليلي اجتماعي – اخلاقي – سياسي.
۲) گاهي در پي فرصت براي ارايه مطلبي هستيد كه اگر در قالب ديدگاه براي مجله بفرستيد، به‌دليل عدم سابقه علمي كافي، معمولاً از جانب سردبير براي چاپ پذيرفته نمي‌شود؛ اما چنانچه اين ديدگاه را تحت عنوان يك پيشنهاد درباره مقاله‌اي كه با آن ارتباط دارد در قالب نامه به سردبير بفرستيد، احتمال چاپ شدن آن افزايش مي‌يابد.
۳) بعضاً سردبير از مخاطبين مجله راجع به موضوعي خاص نظر خواهي مي‌كند كه پاسخ دهندگان نظراتشان را در قالب نامه ارايه مي‌كنند.
۴) اگر محتواي مطلبي كه مي‌خواهيد ارايه كنيد كمتر از يك گزارش كوتاه است مي‌توانيد در قالب نامه به مجله ارسال كنيد.
۵) پاسخ نويسندگان مقاله‌اي كه در نامه قبلي نسبت به مقاله آن‌ها اظهار نظر شده نيز در قالب نامه به سردبير به چاپ مي‌رسد.