پژوهه چرا باید فیش برداری کنیم؟ - پژوهه
چرا باید فیش برداری کنیم؟

در مطالعه اسناد و منبع نمی توان به حافظه اعتماد کرد زیرا :

۱)ذهن ما قادر به ضبط و نگهداری همه مسائل و مخصوصا جزئیات آن نیست .

۲)بر فرض امکان آن کاری خسته کننده و وقت گیر است .

۳)استناد بر مسائل بر اتکای به حافظه در امر تحقیق درست نیست از آن بابت که گاهی مطالب کم یا زیاد می شود و موجب اشتباهات و یا سوء برداشت هایی می گردد .

۴)اختلاط مسائل گوناگون در ذهن به علت مشابهت ها ،تضادها خود معجونی را پدید می آورد که خلاف واقع است ،به خصوص که گرایش های ما نیز در آن دخالت دارند . بنابر این اظهار نظرهای بی عیب و نقص نتواند بود .

قلم و نگارش ارزش و اهمیت والایى دارد به گونه اى که خداى بزرگ به آن سوگند یاد مى کند:
(ن وَالْقَلَمِ وَ مِا یَسْطُرُونَ(۱); (نون سوگند به قلم و آنچه مى نگارند.) پیامبر عزیز خدا # نیز مى فرمایند:
(قَیِّدُوا الْعِلْمَ بِالْکِتِابَةِ(۱); دانش را با نگارش در بند آورید و در اختیار خود گیرید.) امام صادق $ نیز در باره ارزش و اهمیت نوشتن مى فرمایند:
(أُکْتُبُوا فَإِنَّکُمْ لا§تَحْفَظُونَ حَتّی§ تَکْتُبُوا(۱); بنویسید که تا ننویسید مطالب را حفظ و نگه دارى نمى کنید.) و آن ها که خواستار فردوس برین هستند باید به نگارش نیز روى آورند زیرا پیامبر عزیز خدا # مى فرمایند:
(مَنْ مِاتَ وَمیر§اثُهُ الْدَّفِاتِرُ وَالْمَحِابِرُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ(۱); هر کس بمیرد و میراث او دفترها و مرکّب ها باشد بهشت براى وى واجب است.) آرى اما م صادق $ مى فرمایند:
(هر عضوى از اعضاى بدن را زکاتى است و زکات دست نگارش علوم ومنافعى است که مسلمانان از آن بهره مند گردند.)(۱)
یکى از دوستان محدّث قمى ـ رحمه الله ـ مى گوید: در هنگام سفر وقتى غذا خوردن به پایان مى رسید و ما سرگرم صحبت و گفت و گو مى شدیم محدّث قمى قلم و کاغذ و کتاب را بر مى داشت و آماده نوشتن مى شد. به او مى گفتیم : حاج شیخ! اندکى تأمل کن تا با یکدیگر به گفت و گو نشینیم محدّث قمى در پاسخ مى فرمود:(شما مى روید ولى این نوشته ها مى ماند.)(۱) چه ژرف است آن سخن بلند که مى فرماید:
(کُلُّ عِلْمٍ لَیْسَ فِى الْقِرْطِاسِ ضِاعَ; هر دانشى که در کاغذ نباشد تباه مى شود.)