پژوهه پیشنهادات پژوهشی علوم اجتماعی - پژوهه
پیشنهادات پژوهشی علوم اجتماعی

❗️جدید بودن موضوع پایان نامه، وجود تحقیقات مشابه در مورد موضوع جهت تدوین پیشینه، کاربردی بودن و مواردی مشابه آن باعث گردیده است که انتخاب موضوع پایان نامه به عنوان یکی از گامهای مهم در امر تحقیق و پژوهش محسوب شود به گونه ای که محققان جستجوی خود را منحصرا به یکی از راه های انتخاب موضوع محدود نکنند.

پیشنهادهای پژوهش موجود در پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی یکی از منابع مهم جهت انتخاب موضوع پایان نامه و انجام تحقیق می باشد.

بنابراین در این بخش، با هدف هدایت و راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان جهت انتخاب موضوع بر آن شدیم تا پیشنهادهای پژوهش موجود در پایان نامه های سال گذشته را آماده نماییم و در دسترس دانجویان عزیز قرار دهیم. امید است که با بررسی و مطالعه آنها، موضوعی مناسب و کاربردی برای انجام پژوهش های آتی خود انتخاب نمایید. در ابتدا عنوان هر پایان نامه بیان شده و پس از آن، پیشنهادات پژوهشی آن آمده است.

بررسی فرایند توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تأکید بر رویکرد کارآفرینی اجتماعی

انجام مطالعات مقایسه ای
با توجه به ماهیت این تحقیق که عمدتا مطالعه ای موردی پیرامون یک تجربه خاص در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بوده است، انجام مطالعات مقایسه ای بین تجربیات سازمان های مختلفی که در بخش های سه گانه دولتی، عمومی و غیردولتی در این زمینه فعال هستند، می تواند در راستای ترسیم چشم اندازهای روشن‏تر و ارائه مدل های نظری و تجربی جامع تر پیرامون شیوه های توانمندسازی افراد مورد نظر مفید باشد.
۲ انجام مطالعات با واحد تحلیل خانواده
همچنین از آنجا که بخش مهمی از چالش های زندگی زنان سرپرست خانوار به نوعی برآمده از مسائل افراد تحت پوشش آنها است، انجام مطالعات خانواده محور به جای تحقیقات فرد محور می تواند به شناسایی دقیق تر عوامل مؤثر بر توانمندسازی آنها منجر شود.

نقش حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی  سالمندان شهر مشهد

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی خانه سالمندان باسالمندان سطح شهروعوامل موثر برآن
بررسی تناسب حمایت اجتماعی از سالمندان با نیازها وانتظارات
بررسی عوامل اجتماعی موثربرکیفیت زندگی سالمندان
فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه سالمندی
بررسی نیازسنجی از سالمندان در ارتباط با حمایت های بیرونی(سازمانی ونهادی)

تحلیل محتوای  سایت های همسریابی (مطالعه موردی بهترین همسر  و دو همدم)

۱-بررسی الگوهای مدرن همسریابی و مقایسه تطبیقی آن با ازدواج های سنتی
۲-بررسی رابطه عضویت در سایت های همسریابی و گرایش به فساد
۳-بررسی رابطه میان ازدواج های اینترنتی و طلاق
۴-بررسی رابطه میان بی اعتمادی زوجین و آشنایی های اینترنتی
۵-بررسی رابطه میان تفاوت نسلی واعتیاد به فضای مجازی

عدم تناسب آموزش‌های دانشگاهی با شغل فارغ‌التحصیلان

پیشنهادها برای انجام دادن تحقیقات مشابه(سطح کلان)
فرهنگ اکتشاف و توصیف تصورات و ارزش‌هاي جمعي  در باب تحصیل کردن
اکتشاف و توصیف گرایش‌های جمعی۱ در باب تحصیل کردن
اکتشاف و توصیف تصورات و ارزش‌هاي جمعي در باب مشاغل
اکتشاف و توصیف گرایش‌های جمعی در باب مشاغل
اکتشاف و توصیف خرده فرهنگ خوابگاه‌های دانشجویی
اکتشاف و توصیف خرده فرهنگ دانشجویان ایرانی
اکتشاف و توصیف پاره فرهنگ آموزش رسمی در ایران
اکتشاف و توصیف هنجارهای خوابگاه های دانشجویی
تحلیل محتوای تبلیغات رسانه  ای درباره  ی ادامه تحصیل در دانشگاه، ارشد و دکتری(تلویزیون، ادیو، ماهواره، روزنامه  ها و …)
ساختار اجتماعی توصیف ساختار نظام تقسیم کار اقتصادی جامعه ایران
مقایسه‌ی کمی ظرفیت بازار کار با برون‌دادهای بالفعل دانشگاهی
توصیف توزیع رشته‌ای و جغرافیایی ظرفیت های دانشگاهی ایران
مقایسه ساختار نظام تقسیم کار اقتصادی کشور با توزیع رشته ای و جغرافیایی ظرفیت های دانشگاهی
اندازه‌گیری عدم تناسب در بازار کار
مقایسه‌ی تفصیلیِ تناسب مشاغل و  رشته‌های دانشگاهی موجود در ایران
آثار و پیامدهای سیاسی انواع عدم تناسب آموزشی- شغلی (به خصوص) آموزش اضافی در ایران پس از انقلاب
آثار و پیامدهای اقتصادی انواع عدم تناسب آموزشی- شغلی (به خصوص) آموزش اضافی در ایران پس از انقلاب
آثار و پیامدهای اجتماعی انواع عدم تناسب آموزشی- شغلی (به خصوص) آموزش اضافی در ایران پس از انقلاب
آثار و پیامدهای فرهنگی انواع عدم تناسب آموزشی- شغلی (به خصوص) آموزش اضافی در ایران پس از انقلاب
بررسی عدم تناسب شغلی و پیامدهای آن برای بازار کار ایران
تاثیر عدم تناسب آموزشی- شغلی بر رضایت شغلی
بررسی روند تغییرات عدم تناسب آموزشی- شغلی در ایران
عدم تناسب آموزشی- شغلی و تاثیر آن بر نفی شایسته‌سالاری در ایران
تحلیل ثانویه داده‌های سازمان سنجش و داده‌های مرکز آمار در باب نوع و تعداد مشاغل موجود در ایران
اکتشاف و توصیف رفتارهای سازمان‌یافته۱ در باب تحصیل کردن
اکتشاف و توصیف رفتارهای سازمان‌یافته۱ در باب مشاغل

پیشنهادها برای انجام دادن تحقیقات مشابه(سطح خرد)

ذهنیت انگیزه‌ی تحصیلی اکتشاف‌ و توصیف(کیفی و کمّیِ) انگیزه‌های تحصیل در مدارس (متوسطه)
در مقاطع دانشگاهی
مقایسه  ی انگیزه  های تحصیل در مقاطع مختلف
مقایسه‌ی انگیزه‌های تحصیلی پشت کنکوری  های هر مقطع با سال اولی ها و سال دومی‌ها و … :
بررسی روند تغییرات و تبیین تغییرات صورت گرفته
مقایسه  ی نوع و میزان انگیزه ی دانشجویان در بدو ورود و هنگام خروج از دانشگاه
اکتشاف و توصیف انگیزه  های دانشجویان از ادامه ندادن به تحصیل
گرایش تحصیلی- شغلی اکتشاف‌ گرایش‌های تحصیلی- شغلی در مدارس (متوسطه)
در مقاطع دانشگاهی
توصیف کیفی و کمّی گرایش‌های تحصیلی- شغلی در مدارس (متوسطه)
در مقاطع دانشگاهی
مقایسه‌ی گرایشات تحصیلی- شغلی پشت کنکوری‌های هر مقطع با سال اولی‌ها و سال دومی‌ها و … : بررسی روند تغییرات و تبیین تغییرات صورت گرفته تغییر رشته‌ای‌ها
تغییر یا شکل‌گیریِ چشم‌انداز شغل
کنش تحصیل کردن مطالعه  ی موردی فرایند گذران مدت تحصیل توسط دانشجویان کارشناسی در یک ترم تحصیلی
مطالعه  ی موردی فرایند گذران مدت تحصیل توسط دانشجویان کارشناسی در کل دوران تحصیل
مطالعه  ی موردی فعالیت  های دانشجویان دوره  های کاردانی و کارشناسی ساکن در خوابگاه در طول ترم و میزان فعالیت های درسی در آن
مقایسه  ی وضعیت و میزان مطالعات درسی و علمی در طول ترم میان دانشجویان دانشگاه  های مختلف
پدیدارشناسی تجربی پدیدار تحصیل در دانشگاه فردوسی
تجربه دانشگاه رفتن در دانشگاه های مختلف
تجربه داانشجوبودن در میان دانشجویان مختلف
تقلب درسی اکتشاف و توصیف شیوه‌های تقلب درسی دانش‌آموزان و دانشجویان
پدیدارشناسی تجربی پدیدار تقلب در دانشگاه فردوسی
بررسی میزان تقلب درسی و تاثیر آن در موفقیت تحصیلی در میان دانشجویان
عدم تناسب اکتشاف و توصیف انواع عدم تناسب(کهنگی، بی‌ربط بودن، نو بودن، کمبود و…) به تفکیک مشاغل و حرف
اکتشاف و توصیف انواع عدم تناسب(کهنگی، بی‌ربط بودن، نو بودن، کمبود و…) به تفکیک مهارت‌های شغلی
بررسی میزان عدم تناسب(کهنگی، بی‌ربط بودن، نو بودن، کمبود و…) به تفکیک مشاغل و حرف
بررسی میزان عدم تناسب(کهنگی، بی‌ربط بودن، نو بودن، کمبود و…) به تفکیک مهارت‌های شغلی
تحلیل متون درسی مدارس و دانشگاهی و سنجش تناسب محتویات آنها با دانش و مهارت مورد نیاز مشاغل
میزان تناسب آموزش‌های شاخه‌ی فنی حرفه‌ای با دانش و مهارت مورد نیاز مشاغل و مقایسه با تناسب آموزش‌های شاخه‌ی نظری
میزان تناسب آموزش‌های رشته‌های دانشگاهی(یا گروه‌های عمده‌ی تحصیلی )با دانش و مهارت مورد نیاز مشاغل (تفصیلی)
مقایسه‌ی میزان تناسب آموزش‌های دانشگاهی به تفکیک رشته‌های مختلف تحصیلی  از جهت تناسب با دانش و مهارت مورد نیاز مشاغل
بیکاری اکتشاف و توصیف دلایل بیکاری بیکاران
اکتشاف و توصیفِ دلایل مرتبط با عدم تناسب تحصیلی- شغلی بیکاریِ بیکاران
توصیفِ فرایند منجر شغل‌یابی فارغ‌التحصیلان

بررسی رابطه بین آلودگی های محیطی و سرزندگی اجتماعی شهروندان 

جهت ارائة موضوع برای تحقیقات آتی می‌توان پیشنهاداتی هم در خصوص متغیر مستقل و هم در خصوص متغیر وابستة تحقیق عنوان کرد.
می‌توان جهت کار بیشتر در خصوص سرزندگی اجتماعی شهروندان، متغیرهای تعدیلگر را در رابطة بین آلودگی‌های محیطی و سرزندگی اجتماعی شهروندان وارد کرد. به عنوان مثال با توجه به تئوری اسکات که معتقد به تأثیر ویژگی‌های اقتصادی بر سرزندگی اجتماعی می‌باشد، می‌توان متغیرهای اقتصادی را در رابطة بین آلودگی‌های محیطی و سرزندگی اجتماعی وارد کرد. می‌توان تأثیر کالبد فضای شهری یا به عبارت دقیق تر تأثیر سرزندگی کالبدی را بر سرزندگی اجتماعی سنجید و به این سوال پاسخ داد که آیا وجود سرزندگی در  محیط می‌تواند موجب سرزندگی اجتماعی شهروندان شود؟
در مورد متغیر آلودگی‌های محیطی می‌توان گفت که در این تحقیق رابطة این متغیر با سرزندگی اجتماعی که از جنس احساس بود سنجیده شد. سوال اینجاست که آیا این متغیر می تواند با رفتار شهروندان نیز رابطه داشته باشد؟ به عنوان مثال آیا در مناطق و محلاتی که آلودگی های محیطی نسبت به سایر مناطق بیشتر است، وندالیسم بیشتر دیده می‌شود؟  میزان جرم در این مناطق نسبت به سایر مناطق چگونه است؟
وضعیت مشارکت اجتماعی شهروندان در مناطقی که از میزان آلودگی‌های محیطی متفاوتی برخوردارند، چگونه است؟
پاسخ به هر یک از این سوالات خود تحقیق جداگانه‌ای را می‌طلبد.

تاثیر ویژگی های اجتماعی و کالبدی فضای شهری بر انسجام اجتماعی در مجتمع های مسکونی 

آیا وجود شهرک های مسکونی بزرگ در شهرها عنصر انسجام بخش محسوب می شود، به عبارتی دیگر علیرغم اینکه این مجتمع ها می تواند از درون منسجم باشد آیا تعدد این مجتمع ها برای شهر نیز خاصیت انسجام بخشی دارد ؟
آیا موقعیت جغرافیائی مجتمع مسکونی (بالای شهر و پائین شهر) بر تقویت یا تضعیف انسجام اجتماعی در آن مجتمع اثر گذار است؟
آیا اعمال مدیریت بر این گونه مجتمع ها از سوی ارگان هائی نظیر شهرداری، آستان قدس و … می تواند در میزان انسجام ساکنان موثر باشد؟
یافتن پاسخ مناسب به سوالات فوق نیازمند انجام تحقیقات بعدی می باشد.

تبيين جامعه‌شناختي تأثير دينداري بر پایبندی به اخلاق اجتماعي جوانان

با توجه به تداوم پژوهش در زمینه دین و دینداری و همچنین اخلاق اجتماعی پیشنهاداتی در زمینه موضوعی و روشی با هدف غنی ساختن و پویایی هر چه بیشتر و دستیابی به نتایج ارزنده و حائز اهمیت قابل طرح است:
– گروه نمونه‌این پژوهش، جوانان ۱۸- ۲۹ ساله بودند و بنابرین یافته‌های به دست آمده قابل تعمیم به دیگر قشرها و گروه‌های سنی جامعه نیست. بنابرین پيشنهاد مي‌شود انجام پژوهش روی نمونه‌های معرف تر می‌تواند تعمیم پذیری بیشتر و جنبه‌های دیگر از رابطه دینداری و اخلاق اجتماعی را نشان دهد.
– به دلیل پیچیده بودن سازه دینداری و دشواری سنجش این سازه، پیشنهاد می‌شود رابطه میان دینداری و اخلاق اجتماعی با بکارگیری دیگر پرسش نامه‌های دینی و در دیگر مذهب‌ها و فرهنگ‌ها نیز انجام شود.
– دینداری از جمله متغیرهایی است که اندیشمندان، انواع مختلفی بر آن شمرده اند. در این تحقیق سعی بر آن بود که میزان دینداری در کلیت آن و بدون توجه به انواع دینداری مورد بررسی قرار گیرد. لذا در پژوهش‌های بعدی می‌توان به انواع دینداری، از قبیل دینداری شخصی یا نهادینه، دینداری لیبرال و بنیادگرایانه، دینداری درون گرا و برون گرا و غیره در میان جوانان پرداخت.
– نكته قابل ذكر ديگر اين است كه در اين تحقيق از نوع شناسي گلاک واستارک، بر اي سنجش ابعاد دينداري استفاده شد و بر اين اساس ۴ بعد دينداري اعتقادی، مناسکی، تجربی، پیامدی متمايز شدند ؛ یا این وجود مفهوم سازی دینداری بر اساس دین اسلام و با توجه به ابعاد احتمالی متفاوتی که‌این دین ممکن است داشته باشد، می‌تواند در تبیین دینداری جوانان، با دقت و تفصیل بیشتر ما را یاری رساند.
– پاسخگویی به سوالات دینداری و اخلاق اجتماعی به گونه‌ایی است که تنها سنجش آن به صورت کمی برای دست یافتن به واقعیت اکتفا نمی‌کند و به دلیل آنکه فرهنگ جامعه‌ایران برای دین و دینداری تابوهایی را مشخص کرده است، پاسخگویان از ابراز نیت و انگیزه ی اصلی خود از انجام عمل دینی در برخی موارد امتناع می‌ورزند، بهتر است که در سنجش دینداری و اخلاق اجتماعی نیز از روش‌های كيفي و کمی نيز استفاده شود.
– می‌توان برای تبیین و پیش بینی پایبندی به اخلاق اجتماعی متغیرهای مستقل دیگری جدا از ابعاد دینداری را مورد سنجش قرار داد.
– با توجه به بکر بودن موضوع تحقیق لازم است چه به لحاظ مفهومی چه به لحاظ تجربی در این خصوص تلاش‌های جدی تر و تحقیقات بیشتری صورت گیرد.
از محدودیت‌های تحقیق می‌توان به‌این امر اشاره کرد که پیشینه‌های نظری و تجربی موجود در زمینه بررسی از غنای کافی برخوردار نمی‌باشد. و بحث‌های روشن، قاطع و شفافی در این زمینه یافت نمی‌شود. همچنین ورود به چنین موضوعی که دارای زمینه‌های مذهبی و اخلاقی می‌باشد به دلیل محدودیت‌های که بیشتر سابقه فرهنگی دارد. با دشواری‌های خاص خود رو به رو است.