پژوهه پیشنهادات پژوهشی رشته مشاوره - پژوهه
پیشنهادات پژوهشی رشته مشاوره

جدید بودن موضوع پایان نامه، وجود تحقیقات مشابه در مورد موضوع جهت تدوین پیشینه، کاربردی بودن و مواردی مشابه آن باعث گردیده است که انتخاب موضوع پایان نامه به عنوان یکی از گامهای مهم در امر تحقیق و پژوهش محسوب شود به گونه ای که محققان جستجوی خود را منحصرا به یکی از راه های انتخاب موضوع محدود نکنند.

پیشنهادهای پژوهش موجود در پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی یکی از منابع مهم جهت انتخاب موضوع پایان نامه و انجام تحقیق می باشد.

بنابراین در این بخش، با هدف هدایت و راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان جهت انتخاب موضوع بر آن شدیم تا پیشنهادهای پژوهش موجود در پایان نامه های سال گذشته را آماده نماییم و در دسترس دانجویان عزیز قرار دهیم. امید است که با بررسی و مطالعه آنها، موضوعی مناسب و کاربردی برای انجام پژوهش های آتی خود انتخاب نمایید. در ابتدا عنوان هر پایان نامه بیان شده و پس از آن، پیشنهادات پژوهشی آن آمده است.

اثربخشي آموزش مؤلفه هاي رويکرد ساختاري بر کيفيت زناشويي، حل تعارض و حل مسئله زوجين

پیشنهاد می شود در صورت امکان تحقیق را با توجه سبک دلبستگی زوجین و منبع کنترل انجام گیرد.
-پیشنهاد می شود ترکیبی از این رویکرد با دیگر رویکردها در زمینه افزایش کیفیت زناشویی، حل تعارض و مسئله گشایی صورت گیرد.
-پیشنهاد می شود تاثیر زوج درمانی ساختاری با رویکردهای دیگر مقایسه گردد.
-انجام مرحله پیگیری در تحقیقات آینده به منظور بررسی ماندگاری اثرات زوج درمانی ساختاری پیشنهاد می شود.
-پیشنهاد می شود، برای نمونه هایی با حجم بیشتر و در جوامع مختلف با فرهنگ های متفاوت تر این پژوهش توسط پژوهشگران دیگر تکرار شود تا قابلیت تعمیم نتایج بیشتر شود.
-پیشنهاد می شود این پژوهش در نمونه هایی با مشکلاتی چون میل به طلاق، خیانت، همسرآزاری، رضایت جنسی، تعهد زناشویی، سبک دلبستگی، سرخوردگی زناشویی اجرا شود.

 

مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک وگروه درمانی هیجان مدار برکاهش ناگویی خلقی و بهبود رضایت زناشویی

پیشنهاد می شود که در مطالعات آتی با موضوع مشابه، با افزایش تعداد نمونه‌ها و افزایش طول دوره‌ی درمان، نتایج را بطور جزئی تر بررسی کرد.
این پژوهش اثربخشی نوروفیدبک را تنها بر زنان بررسی کرده است. پژوهش هایی که در آینده این روش را در نمونه ای از مردان مورد بررسی قرار دهند می توانند تفاوت های جنسی را در اثربخشی این روش روشن سازند.
به دلیل همپوشی زیاد نا گویی خلقی با اختلال استرس پس از سانحه پیشنهاد می شود در پژوهش های مشابه بعدی میزان این اختلال در افراد بررسی و اثرش کنترل گردد.
به دلیل وجود علل مختلف تاثیر گذار بر ناگویی خلقی، پروتکل دیگری برای تعیین اثربخشی نوروفیدبک بر روی این اختلال استفاده شود.
دراین پژوهش درمان هیجان مدار فقط بر روی یکی از همسران صورت گرفت. پیشنهاد می شود چنانچه در پژوهش‌های بعدی محققی قصد بررسی اثربخشی این رویکرد بر ناگویی خلقی را دارد از زوج درمانی این رویکرد استفاده کرده تا با حضور همسر زنان دچار این اختلال که به نوعی مرجع دلبستگیشان محسوب می شود، به بررسی اثر بخشی این رویکرد بپردازد.
ثبت MRI و تلفیق آن با پرسشنامه ناگویی خلقی.

 

مقايسه اثربخشی آموزش گروهي درمان ساختاري با درمان هيجان مدار بر كمال گرايي و سبك هاي دفاعي زنان متاهل داراي ترس از صميميت

در راستای نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود که سودمندی روش های درمانی به کار گرفته شده به صورت طولی مورد ارزیابی قرار گیرند تا از صحت یافته ها در طول زمان اطمینان بیشتری حاصل گردد.
پیشنهاد می شود این پژوهش در گروه های بزرگتر مورد ارزیابی قرار گیرد تا اعتبار این روش ها با اطمینان بالاتری برآورده شود.
پیشنهاد می شود این پژوهش بر روی زوج انجام شود.
پیشنهاد می شود سودمندی این روش ها در مقایسه با سایر رویکردهای درمانی دیگر مورد پژوهش قرار گیرد.
پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی میزان اثربخشی این دو رویکرد درمانی با توجه به متغیرهای نوع ازدواج، مدت ازدواج، جنس و سن آزمودنی ها بررسی و مقایسه گردد.
همچنين، پيشنهاد مي شود به منظور شناخت بهتر تأثير آسيب زاي کمال گرایی و سبک های دفاعی روان آزرده و نوروتیک بر فرايند ترس از صمیمیت، رابطة اين سه متغير در نمونه های بالینی شامل نمونه هاي دچار اختلال هاي روان شناختي، اختلال هاي شخصيت و مشكلات خانوادگي و بين شخصي، بررسي شود.

اثربخشی زوج‌درماني تصويري ارتباطي بر سازگاري، صميميت و سلامت‌روان زنان متأهل

مقایسه درمان مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی با سایر رویکردهای درمانی
– بررسي و مقايسه اثربخشي درمان مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی به شيوه گروهي، انفرادي و درمان به شيوه توأم
– انجام پژوهش حاضر بر روي زنان، مردان و گروه‌هاي مختلط
– انجام مرحله پیگیری در تحقیقات آینده به منظور بررسی ماندگاری اثرات زوج درمانی تصويري ارتباطي
– انجام این پژوهش در زوج‌ها با مشکلاتی چون میل به طلاق، خیانت،همسرآزاری،سرخوردگی و دلزدگي زناشویی

 

مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر آموزش غنی  سازی ازدواج به روش اولسون با گروه درمانی معنوی  مذهبی بر کاهش دلزدگی و افزایش رضایتمندی زناشویی زنان متأهل

به اعتقاد بارلو و هافمن (۱۹۹۷) برای اینکه شیوه‌های درمانی خاص در مقولة درمان‌های تثبیت شده قرار گیرد، باید حداقل دو پژوهش بالینی تجربی وجود داشته باشد که اولاً توسط پژوهشگران مختلف انجام شده باشد و ثانیاً کارآیی آن مشخص شده باشد. به  همین  منوال، درمان نیز یا باید معادل درمانی تثبیت شده یا برتر از درمان خنثی روان  شناختی یا درمانی دیگر باشد (حسینی، ۱۳۸۵). بر این اساس پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:
پژوهشی با هدف مقایسه اثر‌بخشی درمان معنوی-مذهبی و غنی‌سازی اولسون با زوج درمانی‌های متداول انجام شود. اگرچه این دو شیوه مشابه نیستند و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند، لیکن از سویی بسیاری از شیوه‌های غنی‌سازی اکنون برای کمک به زوج‌هایی با مشکلات ارتباطی، به جای زوج‌درمانی‌ها به‌کار می‌روند؛ و از سوی دیگر اکنون در ایران روشی برای پیش‌گیری از اختلافات زناشویی وجود ندارد که با شیوه‌های غنی‌سازی مقایسه شود.
علاوه بر این، از آنجا که در ایران بیشتر مراجعه‌کنندگان به کلینیک‌های روانشناختی را زنان تشکیل می‌دهند و زنان بیش از مردان پیگیر مراحل درمان می‌باشند، پیشنهاد می‌شود تاثیر این آموزش‌ها در گروه‌هایی متشکل از هم زنان و هم مردان نیز بررسی شود و در ضمن توصیه می‌گردد که برنامه غنی‌سازی ازدواج در میان کسانی که می‌خواهند ازدواج کنند، آموزش داده شود و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد.

 

بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی وتعارض های زناشویی زندانیان

درکار با بیماران مرزی،براساس اصول رفتاردرمانی دیالکتیک درمان همزمان به صورت فردی وگروهی انجام شود
– برای نتیجه گیری قطعی نمونه های گسترده تر و پیگیری بلند مدت تر استفاده شود.
– حتی الامکان در کاربرد DBT درمانگر فردی با درمانگر گروهی متفاوت باشد .

– خانواده درمانی واموزش مهارت ها به خانواده ها (بویژه درندامتگاه ها) می تواند به شدت مفید واقع باشد .
– به جلسات تیم مشاوره که شامل درمانگرفردی ،رهبرگروه درمانی ،روانپزشک،پرستار مسؤل تجویز دارو ومددکاراجتماعی است ،اهمیت ویژه ای داده شود.
– اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر روی سایر اختلالات نیز مورد بررسی قرار گیرد.
– مهارت های برقراری ارتباط موثر واگاهی های لازم درحوزه روانشناسی به پرسنل وکارکنان ندامتگاه داده شود.
– به پایان رساندن درمان برای بسیاری از بیماران مرزی وگفتن خداحافظ مشکل می باشد د؛لذا درجلسات پایانی مهارت های لازم در این زمینه وموضوع فقدان با این بیماران بکار برده شود.

 

بررسی رابطه اظهار دینداری و اهمال کاری با میانجی گری سبک های دفاعی

انجام تحقیق با جامعه ای محدود تر در بازه ی سنی.
– بررسی تأثیر سبک های دفاعی و دینداری والدین بر دینداری و سبک های دفاعی فرزندان.
– همتا سازی آزمودنی ها از نظر سطح اقتصادی، مذهبی، تحصیلی و تأهل در پژوهش های آتی و یا بررسی تأثیر این
عوامل.
– تکرار پژوهش با پرسشنامه های دیگری از سبک های دفاعی.
– بررسی دینداری با متغیرهای سلامت روان، کمال گرایی و سبک فرزند پروری والدین.

مقایسه اثربخشی معنادرمانی و امیددرمانی به شیوه گروهی بر کاهش احساس‌غربت و حیطه‌های نگرانی دانش‌آموزان

با توجه به اين مطلب كه اين پژوهش صرفا بر روی دانش‌آموزان پسر هنرستان شبانه‌روزی شهید باهنر شاهرود (بخش میامی)، انجام شده است لذا پيشنهاد مي‌گردد این پژوهش در بعد وسيع‌تري انجام شود تا قابل‌ تعميم باشد.
– پیشنهاد می‌شود محقیقن در صورت امکان در پژوهش‌های خود به نقش فرهنگ و طبقه اجتماعي، سطح درآمد خانواده، رفاه‌ اجتماعي، برخورداری از امکانات ویژه در مراکز شبانه‌روزی، حمایت وهمراهی و همدلی خانواده در سلامت ‌روان آنها و فرزندانشان بیشتر دقت نمایند.
– بهتر است با توجه نتايج پژوهش، به منظور تعيين اهميت احساس‌غربت و حیطه‌های نگرانی واثر بخشی این دو رویکرد درمانی چنين پژوهشي بر روي گروه‌هاي سني مختلف انجام گيرد.
– تكرار اين پژوهش، در مورد ساير دانش‌آموزان ديگرنیز ضروری بوده وتاکید می‌گردد.
– مقايسه حوزه‌هاي نگراني در دانش‌‌آموزان دختر و پسر مدارس عادي و شبانه‌روزي.
– مقايسه حوزه‌هاي مشكل در دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس عادي و شبانه‌روزي.
–  مقايسه ابعاد گوناگون احساس‌غربت در دانش‌آموزان دختر و پسر عادي و شبانه‌روزي.

 

اثربخشی گروه درمانی شناختی- انسان گرایانه بر بهبود مهارتهای ارتباطی، حل مساله و سبک زندگی زنان متاهل

به دلیل اینکه هدف اصلی این درمان قرار گرفتن انسان در مسیر تعالی و رشد می باشد بهتر است معیاری تدوین گردد تا بتواند این هدف را بهتر بسنجد.
– استفاده از سایر رویکردها وسنجش اثربخشی آنها در مؤلفه  های مرتبط دیگر در زمینه موضوعات
– مقایسه رویکرد شناختی- انسانگرایانه با سایر رویکردها  و سنجش اثربخشی آنها در ارتباط با زنان
– سنجش اثربخشي اين روش روي مردان
– سنجش اثربخشي اين روش روي زوجها
– سنجش اثربخشي اين روش به صورت خانوادگي

 

ادامه دارد…