پژوهه پایگاه داده های آماری سازمان ملل متحد - پژوهه
پایگاه داده های آماری سازمان ملل متحد

یکی از ابزارهایی که آمارهای دلخواه خود را می‌توانید آنجا پیدا کنید، سایتی متعلق به سازمان ملل متحد به نام UN Data است که پایگاه داده‌ای عظیم حاوی انواع آمارهای مختلف را در خود گردآوری کرده و در اختیار عموم قرار می‌دهد. این سایت ابزاری عالی برای دانشجویان و پژوهشگران (جهت انجام تحقیقات) و مدیران، تصمیم‌گیرندگان و حتی سیاست‌گذاران (برای اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر شواهد ملموس و عینی) است.

این پایگاه یک منبع بسیار غنی از اطلاعات مربوط به بخش های مختلف کشورهای عضو سازمان ملل متحد است. این اطلاعات شامل موارد متنوعی نظیر کشاورزی، آموزش، بهداشت، ایدز، انرژی، صنعت و … است. این اطلاعات توسط سازمان ها و نهادهای مختلف نظیر سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان جهانی کار (ILO)، سازمان یونیسف، سازمان فائو و … جمع آوری شده اند.

در این پایگاه علاوه بر امکان جستجو بر اساس موضوع مورد نظر، اطلاعات به تفکیک کشورها نیز موجود می باشد. بخش جالب این سایت خلاصه ای از اطلاعات اقتصادی، احتماعی مربوط به کشورهای مختلف جهان است.

بیش از ۶۰ میلیون اقلام اطلاعاتی در آمارهای پایگاه‌های اطلاعاتی این سایت وجود دارد که حوزه‌های زیر را پوشش می‌دهند: جرم و جنایت، آموزش و تحصیلات، انرژی، محیط زیست، مسائل اقتصادی و مالی، غذا و کشاورزی، جنسیت، سلامتی، مسائل انسانی، انواع شاخص‌های مختلف، مسائل مربوط به صنایع مختلف، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کار، حساب‌های ملی، جمعیت، مسائل مربوط به پناهندگان، توریسم، تجارت و بازرگانی و غیره.

 ورود به پایگاه داده های آماری سازمان ملل متحد