پژوهه پایگاه اطلاعات علمی ERIC - پژوهه
پایگاه اطلاعات علمی ERIC

پایگاه اطلاعاتی اریک پایگاهی در ایالات متحده امریکا که توسط مرکز اطلاعات منابع آموزشیeducational resources information (ERIC) راه اندازی شده است ونوعی نظام ملی اطلاع رسانی در حوزه آموزش و پرورش ایالات متحده است. این پایگاه جامع ترین منبع راهنما برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت است که منابع و خدمات مربوط به آنها توسط دفتر مرکزی اریک تهیه می شود.

دارای ۱۴۴۳۵۴۷ رکورد از چکیده ،اطلاعات استنادی و متن کامل مقالات مجلات می باشد. پوشش زمانی ان از سال ۱۹۶۶به بعد می باشد. اریک در ابتدا نظامی گسترده و فراگیر در سطح ایالات متحده بود که بعدها مورد توجه سایر کشورها قرار گرفت و شهرت جهانی یافت.

جامع ترین منبع راهنما برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت است که این منابع و خدمات مربوط به آنها توسط دفتر مرکزی اریک ، شانزده مرکز اسناد ، هشت مرکز فرعی اسناد و سه بخش پشتیبانی ارائه می شود . هر مرکز اسناد مسئول فهرست بندی ، چکیده نویسی و تهیه نمایه برای منابع مربوط به یک موضوع خاص است . بعلاوه ، هر مرکز اسناد ، خبرنامه ها ، بولنتها و کتابنامه های مخصوص به خود را منتشر می کند .

نظام اریک شبکه ای است که از یک مرکز اصلی و ۲۰ مرکز گردآوری و پخش اطلاعات تشکیل شده است. اریک مرکزی وظیفه مدیریت و سیاست گذاری این نظام را بر عهده دارد. مراکز وابسته به شبکه اریک نمونه های خوبی از مراکز گردآوری و پخش اطلاعات و روش های آگاهی رسانی مراکز تحلیل اطلاعات به حساب می آیند. این مراکز اجزاء یک نظام ملی اطلاعاتی را تشکیل می دهند.

هر یک از مراکز بیست گانه مسئولیت فراهم آوری ارزشیابی، آماده سازی، ذخیره و اشاعه اطلاعات مربوط به زمینه ای خاص در آموزش و پرورش نظیر:مدیریت آموزشی، آموزش متوسطه، آموزش ابتدایی و پیش دبستانی و… را عهده دار هستند.

این مراکز به انتشار خبرنامه ها، بولتن ها، کتابشناسی ها، بررسی های تحقیقاتی و مطالعه تفسیری در زمینه های آموزشی مبادرت می ورزند و در بسط و عرضه خدمات اطلاعاتی متناسب با نیازهای جوامع استفاده کننده خود از استقلال نسبی برخوردار هستند.

اسنادی را که اریک تحت پوشش دارد شامل موارد زیر می باشد: مقالات نشریات،کتابها ، مقالات ارائه شده کنفرانس ها ، گزارشهای فنی و گزارشهای خط مشی و سایر مطالب مربوط به تعلیم و تربیت .

بطور کلی هدف این نظام کمک به امر آموزش و پرورش از طریق در اختیار گزاردن اطلاعات پردازش شده به گروه های مختلف اجتماعی است.

لینک ورود به پایگاه:
http://eric.ed.gov/