پژوهه نکات مهم در نگارش فصل اول پایان نامه - پژوهه
نکات مهم در نگارش فصل اول پایان نامه

محتوای کلی فصل یک پایان نامه را معمولا” همان پروپوزال دانشجو تشکیل می دهد. لذا، مطالعه مطالبی که درخصوص نحوه تنظیم پروپوزال در همین وبلاگ ارائه شده است خالی از لطف نخواهد بود. برخی معتقدند که در فصل یک، باید پروپوزال مصوب دانشجو بدون کم و کاست منعکس گردد اما اعتقاد بنده بر آن است که به دو دلیل، لازم است محتوای این فصل حین انجام پایان نامه، دستخوش تغییرات و اصلاحات گردد:

 

اولا”، دانشجو هنگام تنظیم پروپوزال، هر چقدر هم که زمان صرف نماید و مشرف و مسلط بر موضوع فرض شود باز هم در درک و شناخت تمام جوانب موضوع مورد بررسی، دچار ضعف و کاستی خواهد بود، لذا، پروپوزال تنظیمی و مصوب، معمولا” از حداقل های لازم برخوردار می باشد.

 

ثانیا”، دانشجو حین انجام پایان نامه، به درک و شناختی از موضوع دست خواهد یافت که با تلقی مقدماتی وی از موضوع، گاه کاملا” متفاوت است. لذا، بنا به این دو دلیل، معمولا” لازم است فصل یک تا زمانیکه پایان نامه به اتمام برسد مورد اصلاحات موردی قرار گیرد.

 

با اینحال، باید توجه داشت که پروپوزال مصوب، حکم نقشه راه دانشجو را داشته و دانشجو نباید از این مسیر بطور کامل خارج شود بلکه در همان چارچوب و قالب می تواند مانور دهد.

 

لازم است دانشجویان، هنگام تنظیم فصل یک و یا بطور کلی، پایان نامه، حتما” به چند نمونه پایان نامه دفاع شده بعنوان الگو نگاهی داشته باشند تا هم خود درگیر آزمون و خطا نشوند و وقت خود را هدر ندهند و هم زمان و انرژی استاد راهنما را تباه نکنند.