پژوهه نکاتی در نگارش پایان نامه رشته کامپیوتر - پژوهه
نکاتی در نگارش پایان نامه رشته کامپیوتر

رشته کامیپوتر هرروزه در حال پیشرفت است و کسانی که دراین رشته تحصیل می کنند برای اخذ مدرک خود در مراتب علمی بالاتر نیاز به انجام پایان نامه دارند افراد این رشته، مشکل انتخاب موضوع جدید و نو ندارند و می توانند از موضوعات تکراری که باعث کاهش کیفیت پایان نامه آنها می شود دوری کنند. زیرا در گستره این رشته تنوع و نیاز به تحقیق برروی پروژه های مختلف وجود دارد، روزانه بحث جدید و نویی در مبحث کامپیوتر ظهور می کند و همچنان این رشته در حال پیشرفت می باشد و حالا زمان آن است آنچه خوانده اید عملی کنید طی تحصیل با تکنیک های مختلف رشته خود آشنا شده اید و باید آنها در موضوع پایان نامه خود به واقعیت تبدیل کنید.

نکات ضروری در هنگام انجام پایان نامه خوب: انتخاب موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که در تحقیق و جستجو ضرورت انجام آن محرز گردد، پس سعی کنید بر روی این مسائل متمرکز شوید. در این رشته باید دارای ذهنی خلاق باشید. مسائلی را که عنوان می کنید علاوه بر اطلاعات موجود تحقیقات و مقالات گذشته مسائلی را که ایده و خلاقیت شماست نیز شامل گردد. سعی کنید در بخش های ابتدایی پایان نامه خود مسائل را به طور کامل تببین نمائید به این صورت که مسئله مورد نظر خود را شرح و بسط دهید. بیان توضیح در مورد ضرورت انجام این موضوع ( موضوع انتخابی شما) می تواند بر مخاطب شما القاگر این باشد که بر کل تحقیق و هدف خود اشراف کامل دارید. منطقی است که در ابتدا یک اطلاعات کلی بدون نتیجه گیری های اصلی که درپایان فصل آخر گفته می شود، بیان گردد.

پایان نامه کامیپوترشما، باید قابل قیاس با موضوع انتخابی شما باشد. در انجام پایان نامه خود از موضوعات غیر ضروری دوری کنید و بر روی مطالبی که موضوع تحقیق شماست و با آن ارتباط مستقیم دارد متمرکز باشید زیرا اگر زیاده گویی کنید یا به اصطلاح شاخ و برگ زیاد بدهید تمایل مخاطب را برای خواندن از دست داده اید و همینطور با این کار از تحقیق و موضوع اصلی پروژه خود فاصله می گیرید. سعی کنید جزئیات ضروری را از قلم نیندازید. و حتما آنها را بیان نمائید و چناچه نیاز بود در ضمیمه پایان نامه گردآوری نمائید.

در حین کار و تحقیق زالبته که بهترین کسی که می تواند شما را کمک کند استاد راهنما و مشاور شماست در مورد مشکلتان از آنها نظر خواهی کنید.

تمام نکات دستوری و نوشتاری را مانند آنچه از شما خواسته شده انجام دهید تا برای زمان داوری و دفاع به مشکل برنخورید. که اغلب دانشگاه ها فایل راهنمائی برای این موضوع در وب سایت های خود قرارداده اند که مطالعه آن می تواند به شما می تواند کمک کند.