پژوهه نکاتی در نگارش پایان نامه حسابداری - پژوهه
نکاتی در نگارش پایان نامه حسابداری

حسابداری رشته ای است که هر جامعه با ساختار اقتصادی و مالی در هر سطوح به آن نیازمند است. مدیران و اقتصاد دانان در سطح کلان بدون استفاده از اطلاعات مالی وحسابرسی نمی توانند در سیاست گذاری ها و تصمیمات بزرگ موفق شوند. بازه کار حسابرسی تنها به فعالیت های مالی یک واحد اقتصادی بسنده نشده و شامل جمع آوری وارزیابی سیستم های کنترل داخلی حسابرسی و همچنین اداری نیز می شود بنابراین کنترل واداره و بررسی کیفیت واحد های اقتصادی از جنبه مهم دیگر این رشته محسوب می گردد. به این ترتیب از جامعه های کوچک مالی تا سطح وسیع در حد یک کشور نیازمند به حسابداری و تحقیقات و پژوهش در آن حس می شود و نیاز به پرورش وآموزش افراد تحصیل کرده در این رشته در سطوح مختلف حس می گردد.

رشته حسابداری از جمله رشته های می باشد که بیشتر دروس آن به صورت تئوری بوده و در تمام مقاطع تحصیلی آن نگارش و ارائه پایان نامه برای اخذ مدرک نیاز است.پایان نامه های مرتبط با حسابداری در مقاطع مختلف متفاوت است در کاردانی وکارشناسی نیازی به پروپوزال نویسی نیست و تقریبا مانند تحقیقات معمولی دانشگاهی طرح می شو ولی در کارشناسی ارشد و دکتری پایان نامه شکل رسمی تر بخود می گیرد.بهمین دلیل افراد این رشته با مقوله پایان نامه نویسی از ابتدا آشنا می شوند ولی جهت هرچه بهتر نمودن پروژه تحقیقاتی خود بهتر است که روی موضوعات جدید کار کنند چناچه تمایل دارند روی موضوعات قبلی تحصیلی خود کارنمایند بهتر است بیشتر صرف تکمیل کردن آن نباشند بلکه نواوری و خلاقیت جدید بخرج دهند.
در انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری می توانید ازمطالعات تجربی و تئوری استفاده کنید که شامل نظریه و تئوری هایی است که اندیشمندان و صاحبنظرانی این رشته در مبحث خاصی از حسابداری عنوان و بحث کرده اند و یا مطالعه به شکل تجربی و استفاده از پژوهش، پایان نامه و مقاله های است که در محوریت موضوع حسابداری نوشته شده است .
از جمله نکات ضروری پس از انتخاب موضوع پایان نامه و شروع به کار این است که مسئله مورد طرح را به طور شفاف در مراحل و فصل های ابتدائی توضیح دهید جملات زیاد، پرگویی و ابهام در نوشته، کارایی و کیفیت پایان نامه شما را ازبین می برد و از منظر تعریف صورت مسئله خارج می کند. از موضوعاتی که نیازمند جامعه و یا متغیرهایی است که اطمینانی از دسترسی آن ندارید صرف نظر کنید. در مورد مباحث نمونه برداری دقت لازم را داشته باشید تا بتوانید آنها را بخوبی تحلیل کنید حالت مقایسه ای یک راهکار بسیار خوب برای ارتقا پایان نامه شماست . چنانچه روی موضوعی کار می کنید که به نوعی در مکان یا زمان گذشته انجام شده است یک حالت مقایسه بین آنها برقرار کنید حتی می توانید فصلی را به مقایسه داده ها و نتایج بگذارید.
چکیده، مقدمه، تیتر بندی درست و مرتبط موضوع را فراموش نکنید بهتر است در ابتدای هر فصل مقدمه کوتاهی در مورد آن فصل بگویید. در فصل های ابتدائی نتیجه گیری های خود را بیان نکنید بلکه آنها را جمع آوری و به فصل آخر ارجاع دهید. قسمت پیشنهادات را حتما بعدا نتیجه گیری عنوان کرده و به ارائه روش ها و موضوعات خود بپردازید.