پژوهه مقایسه فرآیند پذیرش مقاله در ژورنالهای پولی و رایگان - پژوهه
مقایسه فرآیند پذیرش مقاله در ژورنالهای پولی و رایگان

در این پست به بررسی مقایسه روند پذیرش مقالات در ژورنالهای کم اعتبار پولی وژورنالهای معتبر رایگان می پردازیم.

ژورنالهای پولی و کم اعتبار

۱) مقاله را ارسال می کنید.

۲) بعد از مدت زمان معینی (یک هفته یا حداکثر یک ماه) به شما اطلاع می دهند که مقاله شما پذیرفته شده و پول را واریز نماید تا چاپ شود.

اعتبار: فاقد اعتبار در خارج کشور و مناسب برای اهداف کوتاه در داخل کشور

 

 

ژورنالهای معتبر و رایگان

۱) مقاله را ارسال می کنید.

۲) کیفیت مقاله شما بررسی می شود و اگر مناسب نبود به شما ارجاع می شود (بین ۱ هفته تا دو ماه).

۳) اگر کیفیت مقاله مناسب بود به داوری ارسال می شود.

۴) داوران نظر خود را به سردبیر اعلام می کنند (بین یک ماه تا ۱ سال).

۵) سردبیر تصمیم به رد مقاله شما یا چاپ آن در صورت انجام برخی از اصلاحات می گیرد (حدود یک هفته)

۶) در صورتی که مقاله شما بخواهد رد شود در حدود یک ماه اول به شما اطلاع می دهند.

۷) اگر مقاله شما پذیرفته شده به شرط انجام اصلاحات شد شما اصلاحات را انجام داده و مجددا مقاله شما برای داوری می رود (۱ ماه).

۸) اگر اصلاحات قابل قبول بود مقاله شما به واحد پروف جهت چاپ ارسال می شود ( ۱ ماه).

۹) شما کپی رایت را امضا می کنید (۲ روز).

۱۰) نسخه پروف را تایید می کنید (۱ هفته).

۱۱) مقاله شما چاپ می شود (حداقل یک ماه).

اعتبار مقاله چاپ شده: در همه جای دنیا

حداقل زمان تجربه شده از زمان ارسال مقاله تا چاپ آن در صورت مناسب بودن مقاله ۴ ماه است.