پژوهه معرفی پایگاه اطلاعاتی EiCompendex - پژوهه
معرفی پایگاه اطلاعاتی EiCompendex

دسترسی جامع و دقیق به پایان نامه های مهندسی با EiCompendex

 Engineering Village پایان نامه های مهندسی عرضه شده توسط پروکوئست را به پایگاه EiCompendex می افزاید.
پایان نامه ها با اصطلاحنامه های Ei نمایه شده اند. EiCompendex بین محققان به عنوان جامع ترین و دقیق ترین پایگاه ادبیات مهندسی شناخته شده است. این پایگاه علاوه بر ارائه پایان نامه ها از سال ۲۰۰۱ تا کنون سالانه حدود ۶۰۰۰ پایان نامه را نمایه می کند یعنی منبع مهمی از اطلاعات مربوط به مهندسی است.

1

لینک ورود به پایگاه:
www.engineeringvillage.com

 

منبع: نشریه کتابدار