پژوهه فیلم آموزشی: راهکاری برای مشاهده بیشتر مقاله شما در الزویر - پژوهه
فیلم آموزشی: راهکاری برای مشاهده بیشتر مقاله شما در الزویر
راهکار الزویر برای مشاهده پذیری بیشتر مقاله علمی و افزایش مخاطبان یافته های تحقیقاتی شما: برای مشاهده و دریافت فایل ویدیویی این اموزش، بر روی لینک زیر کلیلک کنید.
لازم به ذکر است، فیلم به زبان انگلیسی است.