پژوهه فیلم آموزشی: استفاده از سایت sciencedirect (ساینس دایرکت) - پژوهه
فیلم آموزشی: استفاده از سایت sciencedirect (ساینس دایرکت)

در این پست میتوانید فیلم آموزشی فارسی آشنایی کامل با تمام ابزار ها  و چگونگی استفاده از ان ها برای مقالات خود در پایگاه اطلاعات علمی Sciencedirect ساینس دایرکت به صورت رایگان دانلود نمایید.

دانلود فایل با کیفیت بالا

دانلود فایل با حجم کمتر