پژوهه فیلم آموزشی: آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و مجلات معتبر - پژوهه
فیلم آموزشی: آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و مجلات معتبر

در این پست میتوانید فیلم آموزشی فارسی آشنایی کامل به مجلات معتبر علمی و پایگاه های اطلاعاتی  database centers را به صورت رایگان دانلود نمایید.

دانلود فیلم با کیفیت بالا

دانلود فیلم با حجم کمتر