پژوهه روش کیفی راحت تر است یا کمی؟؟! - پژوهه
روش کیفی راحت تر است یا کمی؟؟!

بعضی ها از روش تحقیق کمی می ترسند زیرا عدد و رقم و محاسبات و ریاضیات دارد. اما خیلی ها که اولین تجربه های درس روش تحقیق را در زمینه روش های کمی دارند، همین مسیر را ادامه می دهند و کمتر به روش های  تحقیق کیفی توجه می کنند. به قول معروف، اونی که فقط چکش داره، همه پیچ ها رو میخ می بینه! در علوم انسانی و اجتماعی روش  تحقیق کیفی به اندازه روش تحقیق کمی ارزشمند است. اما از نظر  مقاله نویسی، باید گفت که بستگی به سطح مقاله نویسی دارد. معمولا در سطح مجلات متوسط و پایین، چاپ کردن مقاله با روش تحقیق کمی راحت تر است. دلیلش هم این است که داوران این مجلات معمولا با روش تحقیق کمی آشناتر هستند و روش های تحقیق کمی در این مجلات معمولا بر اساس یک سری استانداردهای عمومی ارزیابی می شود. مثلا خیلی از مجلات بدون اینکه توجه کنند که اساسا فروض لازم برای استفاده از رگرسیون برقرار است، می پذیرند که شما از رگرسیون استفاده کنید. اما وقتی که به سطح مجلات خوب می رویم، داستان تغییر می کند. این مجلات معمولا هم برای مقالات کمی و هم کیفی استانداردهای بالایی را در  نظر می گیرند. به همین دلیل، تقریبا هیچ تفاوتی بین مقالات کمی و کیفی از نظر راحت بودن نیست. فقط تفاوتش این است که نوع استانداردهایی که برای هر دسته هست متفاوت است.