پژوهه دریافت فیلم های آموزشی دانشگاه های برتر جهان - پژوهه
دریافت فیلم های آموزشی دانشگاه های برتر جهان

سايت‏ هايي براي دريافت فايل‏هاي صوتي و تصويري دوره ها و كلاس‏هاي دانشگاه‏هاي برتر جهان:
امروزه بسياري از دانشگاه‏هاي تراز اول جهان امكاناتي را فراهم مي‏نمايند كه پژوهشگران مختلف از سرتاسر جهان بتوانند فايل‏هاي صوتي و تصويري دوره‏ها و كلاس‏هاي برگزار شده توسط مدرسان اين دانشگاه‏ها را مشاهده نموده و يا دانلود نمايند. در ادامه برخي سايت‏هايي كه حاوي اطلاعات مذكور مي‏باشند ارائه مي‏گردد:

فيلم‏هاي آموزشي سايت تامسون رويترز

Open Courseware Consortium

MIT (Massachusetts Institute of Technology) Open Course

Open Yale Courses

Online Universities

Harvard Open Course

Academic Earth