پژوهه ترفندهای WORD در مقاله و پایان نامه نویسی - پژوهه
ترفندهای WORD در مقاله و پایان نامه نویسی

طی چند جلسه آموزش ویدیویی، اصول و ترفندهای مورد نیاز برای تایپ و ویرایش مقاله یا پایان نامه را در برنامه WORD فرا بگیرید. برای دریافت فایل ویدیویی هر قسمت بر روی لینک آن کلیک فرمایید:

? قسمت اول: مقدمه

?قسمت دوم: تنظیمات اولیه

?قسمت سوم: BreaK

? قسمت چهارم: Tab

? قسمت پنجم: Style

? قسمت ششم: Header و فهرست مطالب

قسمت هفتم: Culomns

قسمت هشتم: Table

قسمت نهم: Equation & Mathtype

قسمت دهم: Caption & Cross reference

قسمت یازدهم: Find & Replace

? قسمت دوازدهم: جابجایی و تغییر اندازه خط پاورقی

قسمت سیزدهم: ایجاد صفحه با فرمت و سایز متفاوت در یک سند