پژوهه تحقیقات بنیادی - پژوهه
تحقیقات بنیادی

تحقیقات بنیادی که گاه تحقيقات مبنايى يا پايه‌اى خوانده مى‌شود، در جستجوى کشف حقايق و واقعيت‌ها و شناخت پديده‌ها و اشياء بوده، که مرزهاى دانش عمومى بشر را توسعه مى‌دهند و قوانين علمى را کشف نموده، به تبيين ويژگى‌ها و صفات يک واقعيت مى‌پردازند. دراين تحقيقات ممکن است نظريه‌اى انشاء شود يا اصول، فرضيه‌ها يا قضاياى نظريه‌اى مورد آزمايش قرار گيرد.

پاره‌اى از مشخصات تحقيقات پايه‌اى بدين شرح است:

۱. وقت‌گير بوده و براى کشف مجهول نياز به زمان طولانى دارد.

۲. هزينه‌بر است و احتياج به منابع مالى زياد دارد.

۳. معمولاً به‌وسيلهٔ مراکز علمى و دانشگاهى انجام مى‌شود، زيرا مأموريت اصلى آنها توسعه قلمرو معرفتى بشر است.

انواع تحقيقات بنيادى

تحقيقات بنيادى براساس روش تحليل به دو دسته تقسيم مى‌شوند:

تحقيقات بنيادى تجربى

در اين تحقيقات داده‌ها و اطلاعات اوليه با استفاده از روش‌هاى آزمايش، مشاهده، مصاحبه و … گردآورى مى‌شود و با استفاده از روش‌ها و تکنيک‌هاى آمارى و معيارهاى پذيرفته شده مورد تجزيه‌وتحليل قرار مى‌گيرد. البته عقل و فکر محقق در نحوهٔ بکارگيرى روش‌ها و نيز تحليل نتايج بدست ‌آمده سهم زيادى دارد.

تحقيقات بنيادى نظرى

در اين تحقيقات اطلاعات و مواد اوليهٔ تحليل به روش کتابخانه‌اى گردآورى مى‌شود و سپس با روش‌هاى مختلف استدلال مورد تجزيه و تحليل عقلانى قرار گرفته، نتيجه‌گيرى مى‌شود.