پژوهه اولویت های پژوهشی 1395 شرکت برق استان خراسان - پژوهه
اولویت های پژوهشی ۱۳۹۵ شرکت برق استان خراسان

عناوين اولويتهاي تحقیقاتی شرکت برق منطقهای خراسان سال ۱۳۹۵                                   تاریخ بروز رسانی۱/۰۲/۹۵

نام شركت: شرکت برق منطقه‌ای خراسان                                                          

نام دفتر : دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

سايت اينترنتي شركت : www.krec.ir

نام مسئول مربوطه : مهدی علومی بایگی

سمت مسئول مربوطه : مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

تلفن ونمابر مسئول مربوطه :     ۷۵و۷۴و۳۶۱۰۳۸۷۰ نمابر:۳۶۱۰۳۸۰۹

پست الكترونيكي مسئول مربوطه : krec.research@yahoo.com

رديف عنوان اولويت نام مسئول و شماره تماس آخرین وضعیت
معاونت طرح و توسعه
۱ تحلیل و بهبود شبکه زمین پست های کمپکت

مجید مهدیزاده فرد

۳۶۱۰۳۵۹۴

در حال بررسی
۲ بررسی فنی و اقتصادی امکان استفاده از فونداسیون طرح مشبکgrillage footing foundation در خطوط در حال احداث

محمد جواد وکیلی

۳۶۱۰۳۵۵۰

در حال بررسی
۳ بررسی ضرورت یا عدم ضرورت جداسازی شبکه زمین تجهیزات مخابراتی پست­ها

حسن صادق پور مقدم

۳۶۱۰۳۵۷۰

در حال بررسی
۴ امکان سنجی استفاده از PLC در پست­های Toff

حسن صادق پور مقدم

۳۶۱۰۳۵۷۰

۵ تحلیل فنی و اقتصادی استفاده از برقگیرهای خط در مناطق صاعقه خیز

هادی علی آبادی

۳۶۱۰۳۵۳۸

۶ استفاده از برج‌های کمپکت در خطوط انتقال نیرو به منظور کاهش حریم (فواصل فازی، تحصیل حریم، کاهش میدان)

هادی علی آبادی

۳۶۱۰۳۵۳۸

معاونت بهره برداری
۷ بررسی فنی و اقتصادی به مدار آوردن بانک‌های خازنی با استفاده از ادوات الکترونیک قدرت(جایگزین کلیدهای جاسلین)

عباداله کامیاب

۳۸۵۹۱۹۹۰

در حال بررسی
۸ بررسی پدیده کرونا در خطوط انتقال فشار قوی و تعیین دامنه و محل آن با استفاده از شبکه های بیسیم

مینا تقوی

۳۶۱۰۲۱۳۰

۹ امکانسنجی بکارگیری حفاظت گسترده در شبکه برق خراسان با استفاده از پروتکل IEC 61850

سید مجید هاشمی

۳۸۵۹۴۰۳۳

۱۰ بررسی اثرات نحوه تنظیم رله دیستانس در تشخیص نوسان توان در شبکه خراسان

سید مجید هاشمی

۳۸۵۹۴۰۳۳

۱۱ بررسی اتصال رله های حفاظت دیفرانسیل خط با استفاده از شبکه مخابرات فیبر نوری جهت جایگزینی ارتباط مستقیم

محمد شریعت

۳۸۵۹۴۰۴۲

۱۲ بررسی فنی و اقتصادی استفاده از روشهای نوین جهت حذف سیم گارد

بهروز جمشیدی

۳۸۵۹۹۰۵۳

۱۳ بررسی امنیت سایبری نرم افزارهای مختلف در پست‌های DCS و ارائه راهکارهای افزایش امنیت در این نرم افزارها

مینا تقوی

۳۶۱۰۲۱۳۰

۱۴ بررسی اختلال در ارسال دیتا و ارائه بسترهای مخابراتی مناسب جهت جلوگیری از اختلالدر پست های اتوماسیون

مینا تقوی

۳۶۱۰۲۱۳۰

۱۵ بررسی فرصتها و تهدیدات استفاده از شبکه web در اتوماسیون پستهای فوق توزیع و انتقال

مینا تقوی

۳۶۱۰۲۱۳۰

در حال بررسی

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
۱۶ بررسی فنی و اقتصادی و صرفه جویی ناشی از اضافه شدن مولدین تولید پراکنده بر روی شبکه فوق توزیع در شهر مشهد

مهدی علومی

۳۶۱۰۳۸۷۰

۱۷ تعیین فنی و اقتصادی حداکثر توان تولید پراکنده در شهر مشهد

مهدی علومی

۳۶۱۰۳۸۷۰

۱۸ بررسی فنی و اقتصادی امکان افزایش دوره زمانبندی تست سیستم حفاظتی در برق خراسان

مهدی علومی

۳۶۱۰۳۸۷۰

۱۹ بررسی شیوه های سرمایه گذاری و نحوه خرید برق از مولدین خورشیدی

مهدی علومی

۳۶۱۰۳۸۷۰

۲۰ بررسی و تحلیل فرصت ها و تهدیدها نصب مولدین خورشیدی کوچک و بزرگ در صنعت برق خراسان

مهدی علومی

۳۶۱۰۳۸۷۰

۲۱ طراحی و ساخت GIS 132 کیلوولت بومی

مهدی علومی

۳۶۱۰۳۸۷۰

در حال بررسی
۲۲ آنالیز فنی و اقتصادی بکارگیری روشهای تامین سرمایش بدون استفاده از شبکه برق

مهدی علومی

۳۶۱۰۳۸۷۰

در حال بررسی
۲۳ بررسی اثرات تغییر ساختار صنعت برق و تعیین جایگاه مدیریت مصرف در ساختار جدید

مهدی علومی

۳۶۱۰۳۸۷۰

۲۴ افزایش کارایی حرارتی و طول عمر ترانسها با استفاده از نانو سیالات پایه روغنی حاوی نانو کمپلکسهای کربنی پیشرفته

مهدی علومی

۳۶۱۰۳۸۷۰

در حال بررسی
۲۵ شناسایی و اعلان آلودگی ناشی از بمب گرافیتی قبل از تماس با تاسیسات برقی همچون پست ها و نیروگاه ها

مهدی علومی

۳۶۱۰۳۸۷۰

۲۶ تحلیل پایداری ورود دینامیکی واحدهای بزرگ بادی و خورشیدی

مهدی علومی

۳۶۱۰۳۸۷۰

در حال بررسی
۲۷ تعیین قیمت واقعی انرژی توزیع نشده برای هر پست

مهدی علومی

۳۶۱۰۳۸۷۰

۲۸ بررسی موانع موجود برای تجاری سازی و پیاده سازی نتایج تحقیقات و تعیین فرآیند مناسب برای این منظور

مهدی علومی

۳۶۱۰۳۸۷۰

۲۹ بررسی تاثیر طرح های مدیریت مصرف بر میزان خطای پیش بینی بار بلندمدت

مجید ارس نژاد

۳۶۱۰۳۸۸۰

۳۰ بررسی هزینه و فایده اجرای طرح های پاسخگویی بار در شبکه برق خراسان

مجید ارس نژاد

۳۶۱۰۳۸۸۰

۳۱ بررسی تاثیر اجرای بهینه برنامه های پاسخگویی بار بر بهبود قابلیت اطمینان شبکه برق خراسان

حسین شکیبا

۳۶۱۰۳۸۶۵

۳۲ بررسی وضعیت صنعت برق خراسان در شرایط پسا تحریم

حمید رضا خواجه ترشیزی

۳۶۱۰۳۸۶۴

۳۳ بررسی و تحلیل روشهای نوین و قانونی مشارکت با شرکتهای سرمایه گذار خارجی مشتاق به سرمایه گذاری در صنعت برق

علیرضا صردی۳۶۱۰۳۸۶۰

مسعود باقران۳۶۱۰۳۸۸۲

۳۴ تعیین الگوها و راهکارهای منطبق بر اقتصاد مقاومتی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی برق

حامد مرتضی زاده جاغرق

۳۶۱۰۳۸۶۶

۳۵ بررسی فنی و اقتصادی استفاده از شبکه ۶۳ کیلوولت مشهد و برنامه ریزی توسعه با وجود این شبکه

تکتم شریفیان

۳۶۱۰۳۸۷۳

۳۶ بررسی راه حل عملیاتی جهت مکان یابی خطا و حفاظت خطوط سه ترمیناله TOFF در سطح فوق توزیع و انتقال

نوید بشیان

۳۶۱۰۳۸۳۵

۳۷ بررسی فنی و اقتصادی روشهای جدید تولید انرژی الکتریکی از باد و مقایسه آنها

امیر رضا تجدد

۳۶۱۰۳۸۳۸

۳۸ محاسبه مقدار و ارزش تلفات توان در شبکه خراسان

تکتم شریفیان

۳۶۱۰۳۸۷۳

۳۹ بررسی کاربردهای پروتکل IEC 61850 در ارتباطات بین پست‌ها مطابق با استاندارد IEC 61850-90

حمید یدالهی

۳۶۱۰۳۸۴۴

در حال بررسی
۴۰ بررسی روشهای نوین برنامه ریزی تعمیرات در پستهای بدون اپراتور و ارائه راهکار اجرایی

حمید یدالهی

۳۶۱۰۳۸۴۴

۴۱ محاسبه قابلیت اطمینان سیستم اتوماسیون پست و بسترهای مخابراتی پست با بالادست بر اساس آمار حوادث و ارزیابی تاثیر آن بر قابلیت اطمینان شبکه، در مقایسه با پست‌های کانونشنال

حمید یدالهی

۳۶۱۰۳۸۴۴

۴۲ بررسی امنیت سایبري سیستم اتوماسیون بومی و ارائه راهکار مناسب جهت جلوگیري از نفوذهاي غیر مجاز

حمید یدالهی

۳۶۱۰۳۸۴۴

در حال بررسی

اولویت های پژوهشی برق منطقه ای خراسان را میتوانید در لینک زیر پیدا کنید

http://www.krec.ir/ResearchNew/PresentationLayer/Pajhohesh.aspx