پژوهه اولویت های پژوهشی 1395 سازمان توسعه برق ایران - پژوهه
اولویت های پژوهشی ۱۳۹۵ سازمان توسعه برق ایران

پیرو اعلام عناوین اولویت های تحقیقاتی سازمان توسعه برق ایران ، فرم جمع آوری اطلاعات لازم برای دسترسی و تایید عناوین تحقیقاتی سال ۱۳۹۵ صنعت برق (در محورهای تولید نیروگاهی، انتقال نیرو و انرژی های نو)  عناوین تحقیقاتی سال ۱۳۹۵ را ارائه می گردد. در صورتیکه اساتید محترم دانشگاه عنوان تحقیقاتی خاصی مدنظر دارند میتوانند اعلام فرمایند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

در صورت وجود هرگونه پرسشی در این ارتباط با شماره تلفن ۸۸۹۰۲۲۵۸ دبیرخانه تحقیقات سازمان توسعه برق ایران تماس حاصل فرمائید.

جهت دریافت فرم جمع آوری اطلاعات و محورها و زیر محورهای اولویت های تحقیقاتی کلیک نمایید.