پژوهه انتخاب روش تحقیق کمی یا کیفی؟ - پژوهه
انتخاب روش تحقیق کمی یا کیفی؟

در آموزش های قبلی به سه سوال اساسی در طرح ریزی مقاله پرداختیم: ایده اصلی مقاله، نوآوری مقاله و متدلوژی مقاله. در ارتباط با بحث متدلوژی یکی از سوالاتی که با آن زیاد مواجه می شویم این است که مقاله ما بایستی از نوع مقالات کمی باشد یا کیفی. پاسخ کلی این سوال این است که اگر ایده مقاله و نوآوری های مقاله مشخص شوند، متدلوژی مقاله خود به خود مشخص می شود. به عبارت ساده تر، اگر سوال تحقیق مشخص شود، خود به خود باید علامت بدهد که چه روش تحقیقی مناسب است. مثال: اگر قرار است که در مقاله بررسی کنیم که آیا سیاست کاهش سرعت اینترنت خانگی باعث کاهش میزان اختلال تمرکز کودکان دبستانی در کلاس درس می شود یا نه قاعدتا روش تحقیق ما از نوع کمی است. نیازمند این هستیم که یک نمونه از کودکان دبستانی انتخاب کنیم و به شکلی مناسب تاثیر سیاست کاهش سرعت اینترنت را بر روی میزان تمرکز آنها در کلاس بسنجیم. اما فرض کنید که سوال تحقیق ما این است که در حادثه سقوط اتوبوس در سد کارون در ایذه عملکرد سازمانهای دولتی از نظر مدیریت بحران چگونه بوده است، روش تحقیق ما قاعدتا کیفی است و نیازمند اجرای یک موردکاوی عمیق داریم. اما صبر کنید، اصلا تحقیق کمی و کیفی چه فرقی با هم دارند؟

تفاوت تحقیق کمی و کیفی در چیست؟

 آیا می شود تحقیقی نه کمی باشد و نه کیفی؟

 آیا می شود که تحقیقی هم کیفی باشد و هم کمی؟

ویژگی های روش تحقیق کیفی چیست؟

 ویژگی های روش تحقیق کمی چیست؟

 روش تحقیق کمی راحت تر است یا کیفی؟

 

مطالب دیگری را در این خصوص، می توانید در آرشیو سایت ببینید.