پژوهه ارسال همزمان يك مقاله به دو مجله: خوب يا بد ؟؟ - پژوهه
ارسال همزمان يك مقاله به دو مجله: خوب يا بد ؟؟

✅موكدا توصيه مي‌شود هرگز مقاله خود را بطور همزمان به دو مجله نفرستيد؛ چرا كه اين اقدام غيراخلاقي مي‌تواند نتايج غيرمنتظره‌اي به بار ‌آورد و باعث رد مقاله از سوي هر دو مجله و تخريب سابقه علمي شما گردد. همچنين از ارسال مقاله چاپ شده يا مقاله‌اي كه جهت چاپ پذيرفته شده است به مجله‌اي ديگر خودداري كنيد.