پژوهه ارزیابی نشریات فنی مهندسی - پژوهه
ارزیابی نشریات فنی مهندسی

دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی کمیسیون نشریات علمی کشور در وزارت علوم در اقدامی بسیار ضروری و قابل تقدیر سامانه ارزیابی نشریات را  راه اندازی کرده اند. مجلات علمی یک کشور یا یک رشته خاص آینه تمام نمای تولیدات علمی و رشد و پیشرفت دانش و فناوری آن کشور یا رشته است. بها دادن به نشریات علمی، ارزیابی مستمر و برخط آن ها بها دادن به تولید علم و دانش و اشاعه و اشتراک آن است. اطلاعات بسیار خوبی در این سامانه در خصصوص نحوه ارزیابی نشریات، معیار ارزیابی نشریات، فهرست نشریات علمی وزارت علوم، پایگاه های نمایه کننده و اطلاعات مشابه ارائه شده است که می تواند قابل توجه و مفید باشد. برای بررسی رتبه بندی و ارزیابی مجلات، رشته خود را از میان دسته بندی ذیل انتخاب نمایید تا لیستی از نشریات معتبر در رشته خود را به همراه مشخصات کامل و ارزیابی آن ملاحظه فرمایید:

img1418716015

 

 

?برق و کامپیوتر (۲۹)

 

?پدافند غیر عامل (۳)

 

?صنایع (۱۶)

 

?عمران (۳۲)

 

فناوری اطلاعات (۹)

 

?میان رشته ای (۱)

 

?مکانیک (۳۲)

 

?مهندسی آب (۲)

 

?مهندسی پزشکی (۱)

 

?مهندسی دریا (۵)

 

?مهندسی زلزله (۳)

 

?مهندسی شیمی، نفت، پلیمر (۲۵)

 

?مهندسی معدن (۵)

 

?مواد و متالوژی (۲۸)