پژوهه ارزیابی نشریات علوم انسانی - پژوهه
ارزیابی نشریات علوم انسانی

دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی کمیسیون نشریات علمی کشور در وزارت علوم در اقدامی بسیار ضروری و قابل تقدیر سامانه ارزیابی نشریات را  راه اندازی کرده اند. مجلات علمی یک کشور یا یک رشته خاص آینه تمام نمای تولیدات علمی و رشد و پیشرفت دانش و فناوری آن کشور یا رشته است. بها دادن به نشریات علمی، ارزیابی مستمر و برخط آن ها بها دادن به تولید علم و دانش و اشاعه و اشتراک آن است. اطلاعات بسیار خوبی در این سامانه در خصصوص نحوه ارزیابی نشریات، معیار ارزیابی نشریات، فهرست نشریات علمی وزارت علوم، پایگاه های نمایه کننده و اطلاعات مشابه ارائه شده است که می تواند قابل توجه و مفید باشد. برای بررسی رتبه بندی و ارزیابی مجلات، رشته خود را از میان دسته بندی ذیل انتخاب نمایید تا لیستی از نشریات معتبر در رشته خود را به همراه مشخصات کامل و ارزیابی آن ملاحظه فرمایید:

img1418712814

 

 

اخلاق (۱)

ادیان،مذاهب و عرفان (۱۰)

ادبیات و زبان ها (۸۰)

اقتصاد (۳۶)

?تاریخ (۲۷)

تربیت بدنی (۲۸)

?جغرافیا (۴۱)

حسابداری (۱۴)

?روانشناسی (۴۰)

علوم اجتماعی (۸۰)

?علوم تربیتی (۴۶)

علوم سیاسی (۴۷)

?علوم قرآن و حدیث (۲۶)

فقه و حقوق (۳۹)

?فلسفه و کلام (۴۲)

کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی (۱۴)

?مالی (۹)

مدیریت (۶۴)